MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun

452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12:00-13:00

Barn- och utbildning

Förvaltningskontoret
Klockaregatan 2

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12.00-13:00

Grundskolan exp 0526‑192 34
grundskolan@stromstad.se

Gymnasiet exp 0526‑195 00
gymnasiet@stromstad.se

Förskola, fritidshem 0526‑193 99
forskolafritidshem@stromstad.se

Kulturskolan 0526‑192 94
kulturskolan@stromstad.se

Vuxenutbildningen 0526‑195 00
vuxenutbildningen@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Strömstiernaskolans
ANDT-handlingsplan

För en alkohol- , narkotika- , drog- och tobaksfri skola

Mål

Strömstiernaskolan är en alkohol-, narkotika-, drog- och tobaksfri skola. Skolan ansvarar för att varje elev får grundläggande kunskaper om förutsättningar för en god hälsa samt förståelse för den egna livsstilens betydelse för den egna hälsan och miljön.

Syfte

Syftet med handlingsplanen är att arbeta för en hälsofrämjande skola samt förebygga, upptäcka och ingripa mot alkohol, narkotika, droger och tobak. Handlingsplanen förtydligar Strömstiernaskolans regler för en rök- och tobaksfri skola och kommunens tobakspolicy. Ingen som befinner sig inom Strömstiernaskolans lokaler eller skolgård ska behöva komma i kontakt med tobak eller utsättas för passiv rökning eller röklukt.

Hälsofrämjande arbete

Strömstiernaskolan har ett tydligt hälsofrämjande fokus, där elevernas hälsa och mående är i centrum. Elever som har en god hälsa och mår bra, har ökade möjligheter att nå utbildningens sociala mål och kunskapsmål. Strömstiernaskolans utbildning är baserad på en bra balans mellan studietid och rastaktiviteter. Den inre och yttre skolmiljön är inspirerande till studier, rastaktiviteter och vilopauser. Kosten spelar en stor roll för elevernas hälsa och förmåga att prestera under skoldagen. Skolans restaurang serverar en näringsriktig kost med salladsbord och daglig frukt. I cafeterian erbjuds sunda mellanmål.

 • All personal arbetar hälsofrämjande och stödjer elevernas utveckling mot utbildningens mål.
 • Lärarna samarbetar främjande med elevernas vårdnadshavare kring elevernas hälsa och utbildning.
 • Undervisningen omfattar värdegrundsarbete för att stärka elevernas självkänsla och tillhörighet. Faktakunskap om risker med droger tas upp i ämnesundervisningen.
 • Elevrådet är aktivt och driver elevernas egna hälsofrågor utifrån behov och önskemål.
 • Strömstiernaskolan har två elevskyddsombud som en länk mellan elever och personal.
 • Elevhälsan arbetar främjande, förebyggande och åtgärdande utifrån fyra hälsoperspektiv; medicinskt, socialt, specialpedagogiskt och psykologiskt.
 • Strömstiernaskolan har ett nära samarbete med socialtjänst och polis. Ungdomsarbetare och polis finns tillgängliga i den dagliga verksamheten.
 • Strömstiernaskolan har ett nära samarbete med fritidsgården (Kultur och fritid) och kommunens föreningsliv.

Förebyggande arbete

 • All personal arbetar för att stödja elevernas närvaro och markerar skolk med tillsägelse och vid behov samtal till vårdnadshavare.
 • All personal är goda förebilder för eleverna och följer Strömstiernaskolans regler för en rök- och tobaksfri skola.
 • All personal är trygg i att tidigt upptäcka och tyda tecken på användning av olika former av droger.
 • Polisens hundpatrull tränar regelbundet inom skolans område och byggnad.
 • Skolan tillåter inte cider eller öl oavsett alkoholhalt.
 • En drogvaneenkät genomförs årligen med skolans samtliga elever. Resultatet återges till elever, vårdnadshavare, lärare och elevhälsa för att ge möjlighet att systematiskt kartlägga resultat och vidta åtgärder.

Åtgärdande arbete avseende tobak

 • All personal tillrättavisar en elev som har med sig eller nyttjar tobak såsom snus, cigaretter, e-cigaretter, vattenpipa, piptobak, cigariller, cigarrer och råtobak på skolans område. Tobaken eller dylikt enligt ovan omhändertas av skolan och vårdnadshavare kontaktas. Lärare, skolsköterska och rektor följer upp med ett samtal. Vid behov kopplas även polis och/eller socialtjänst in. Vårdnadshavare uppmanas att komma till skolan och hämta tobaken som har omhändertagits.

Åtgärdande arbete avseende alkohol, narkotika och droger

 • Om skolan får vetskap om att en elev har med sig alkohol, narkotika eller annan form av droger till skolan kontaktas alltid vårdnadshavare och en anmälan görs till socialtjänst och/eller polis. Skolan har rätt att omhänderta alkohol, narkotika och droger för att lämna vidare till polisen. Rektor beslutar om vidare åtgärder.
 • Om en elev uppträder alkohol- eller drogpåverkad under skoltid, kontaktas alltid vårdnadshavare och eleven hämtas hem. Drogtest kan utföras av skolhälsovården. Skolan gör en anmälan till socialtjänst och/eller polis. Rektor beslutar om vidare åtgärder.

Planen är beslutad på skolans arbetsplatsträff 2022-01-25

Vit skolbyggnad.

Besöksadress

Besöksadress
Norra Linnégatan 4, Strömstad
Karta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Facebook

Skolledning

Rektor klass 789 ABC
Eva Hoffström
0526-192 44
eva.hoffstrom@stromstad.se

Service och stöd

Vaktmästare
Mattias Magnusson
072-704 24 41
mattias.magnusson@stromstad.se

Skolsköterska
Till och med vecka 15
Veronica Böhn
0526-192 56
veronica.bohn@stromstad.se

Från och med vecka 16
Lena Axenström
0526-192 56
lena.axenstrom@stromstad.se

Kurator
Anna Wetterlind Hustoft
0526-191 93
anna.wetterlindhustoft@stromstad.se

Specialpedagog
Anette Skoog

Studie- och yrkesvägledare
Karin Oxenwaldt
0526-19 387
karin.oxenwaldt@stromstad.se

Rubrik

Text

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Cecilia Wikström Boman

SIDANSVARIG: Eva Hoffström