Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Barn- och utbildning
Förvaltningskontoret
Klockaregatan 2
bun@stromstad.se

Öppettider
08.00- 06.30
Lunchstängt 12.00-13.00

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Strömstiernaskolans
ANDT-handlingsplan 2023

För en alkohol- , narkotika- , drog- och tobaksfri skola

Mål

Strömstiernaskolan är en alkohol-, narkotika-, drog- och tobaksfri skola. Skolan ansvarar för att varje elev får grundläggande kunskaper om förutsättningar för en god hälsa samt förståelse för den egna livsstilens betydelse för den egna hälsan och miljön.

Syfte

Syftet med handlingsplanen är att arbeta för en hälsofrämjande skola samt förebygga, upptäcka och ingripa mot alkohol, narkotika, droger och tobak. Ingen som befinner sig inom Strömstiernaskolans lokaler eller skolgård ska behöva komma i kontakt med tobak eller utsättas för passiv rökning eller röklukt.

Hälsofrämjande arbete

Strömstiernaskolan har ett tydligt hälsofrämjande fokus, där elevernas hälsa och mående är i centrum. Elever som har en god hälsa och mår bra, har ökade möjligheter att nå utbildningens sociala mål och kunskapsmål. Strömstiernaskolans utbildning är baserad på en bra balans mellan studietid och rastaktiviteter. Den inre och yttre skolmiljön är inspirerande till studier, rörelse och paus. Kosten spelar en stor roll för elevernas hälsa och förmåga att prestera under skoldagen. Skolans restaurang serverar en näringsriktig kost med salladsbord och daglig frukt. I cafeterian erbjuds sunda mellanmål.

 • All personal arbetar hälsofrämjande och stödjer elevernas utveckling mot utbildningens mål.
 • Lärarna samarbetar främjande med elevernas vårdnadshavare kring elevernas hälsa och utbildning.
 • Undervisningen omfattar värdegrundsarbete för att stärka elevernas självkänsla och tillhörighet. Faktakunskap om risker med alkohol, tobak, narkotika och droger tas upp i ämnesundervisningen.
 • Elevrådet är aktivt och driver elevernas egna hälsofrågor utifrån behov och önskemål.
 • Strömstiernaskolan har två elevskyddsombud som en länk mellan elever och personal.
 • Elevhälsan arbetar främjande, förebyggande och åtgärdande utifrån fyra hälsoperspektiv; medicinskt, socialt, specialpedagogiskt och psykologiskt.
 • Strömstiernaskolan har ett nära samarbete med socialtjänst, polis och fritidsgård. Ungdomsarbetare och polis finns tillgängliga i den dagliga verksamheten.
 • Strömstiernaskolan har ett nära samarbete med kommunens föreningsliv.

Förebyggande arbete

 • All personal arbetar för att stödja elevernas närvaro och markerar skolk med uppföljning och vid behov samtal till vårdnadshavare. Det finns en framtagen plan för att främja närvaro.
 • All personal är goda förebilder för eleverna och följer Strömstiernaskolans regler för en rök-, snus- och tobaksfri skola.
 • All personal är trygg i att tidigt upptäcka och tyda tecken på användning av olika former av droger.
 • Polisens hundpatrull tränar regelbundet inom skolans område och byggnad.
 • Skolan tillåter inte cider eller öl oavsett alkoholhalt.
 • Hälsosamtal genomförs i årskurs 8, där frågor kring tobak, alkohol och drogvanor lyfts.
 • Vid skolans ingångar skyltas om rökning förbjuden. All personal tillrättavisar en person som röker inom skolans område. Om personal upptäcker fimpar eller snuspåsar på skolgården anmäls detta till skolvärd.

Åtgärdande arbete avseende tobak

 • All personal tillrättavisar en elev som har med sig eller nyttjar tobak såsom snus, cigaretter, e-cigaretter, vattenpipa, piptobak, cigariller, cigarrer och råtobak på skolans område. Tobaken eller dylikt enligt ovan omhändertas av skolan och vårdnadshavare kontaktas. Lärare, skolsköterska och rektor följer upp med ett samtal. Vid behov kopplas även polis och/eller socialtjänst in. Vårdnadshavare uppmanas att komma till skolan och hämta tobaken som har omhändertagits.

Åtgärdande arbete avseende alkohol, narkotika och droger

 • Om skolan får vetskap om att en elev har med sig alkohol, lustgas, narkotika eller annan form av droger till skolan kontaktas alltid vårdnadshavare och en anmälan görs till socialtjänst och/eller polis. Skolan har rätt att omhänderta alkohol, narkotika och droger för att lämna vidare till polisen. Rektor beslutar om vidare åtgärder.
 • Om en elev uppträder alkohol- eller drogpåverkad under skoltid, kontaktas alltid vårdnadshavare och eleven hämtas hem. Drogtest kan utföras av skolhälsovård, socialtjänst eller polis. Skolan gör en anmälan till socialtjänst och/eller polis. Rektor fattar beslut om vidare åtgärder.

Rutin för information och uppföljning

 • ANDT-planen följs upp och revideras i januari varje år.
 • Information om planen sänds hem till vårdnadshavare och planen publiceras på skolans hemsida.
 • ANDT-planen gås igenom på arbetsplatsträff med all personal och på klasstid med alla elever.

Beslutad januari 2023

Besöksadress

Besöksadress
Norra Linnégatan 4, Strömstad
Karta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Facebook

Skolledning

Rektor
Marie-Louise Mattila
0526-192 15
marie-louise.mattila@stromstad.se

Biträdande rektor
Åsa Borneland
Telefon: 0526-195 36
asa.borneland@stromstad.se

Service och stöd

Skolvärdar
Juan Araos
0526-192 40
juan.araos@stromstad.se

Maria Hansson
0526-191 32
maria.hansson@stromstad.se

Sandra Alexandersson
0526-192 18
sandra.alexandersson@stromstad.se

Elevcoacher
Camilla Olausson
072-209 71 59
camilla.olausson@stromstad.se

Ahmed Ibrahim
072-209 71 60
ahmedabdullahi.ibrahim@stromstad.se

Moa Wiklund
072-203 48 83
moa.wiklund@stromstad.se

Vaktmästare
Mattias Magnusson
072-704 24 41
mattias.magnusson@stromstad.se

Skolsköterska
Veronica Böhn
0526-192 56
veronica.bohn@stromstad.se

Kurator
Anna Wetterlind Hustoft
0526-191 93
anna.wetterlindhustoft@stromstad.se

Specialpedagog
Nina Sjöblom
072-203 09 86
kristina.sjoblom@stromstad.se

Studie- och yrkesvägledare
Karin Oxenwaldt
0526-19 387
karin.oxenwaldt@stromstad.se

Rubrik

Text

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Cecilia Wikström Boman

SIDANSVARIG: Marie-Louise Mattila