KONTAKT

Socialförvaltningen
sn@stromstad.se

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Sysselsättning för nyanlända / Integration

Integrationcenter

Integrationscenter i Strömstads Kommun arbetar med mottagningen och introduktionen av nyanlända samt ansvarar för samordning och utveckling av kommunens integrationsarbete. Målet är att skapa så goda förutsättningar som möjligt för nyanlända att integreras i det svenska samhället. Utifrån individens utbildnings- och erfarenhetsbakgrund, hälsostatus, tankar om framtiden och stödbehov görs en planering för introduktionstiden. I den planeringen ingår alltid studier i svenska och ibland praktik för att träna språket och få inblick i arbetslivet.

Lagen (2010:197) om nyanländas etablering, som gäller från 1 december 2010 ger Arbetsförmedlingen ansvaret för etableringsinsatser för nyanlända.

Kommunen har parallellt en viktig roll för etableringen av nyanlända bland annat genom sitt ansvar för mottagande, bostadsförsörjning, undervisning i svenska (sfi), samhällsorientering och annan vuxenutbildning, skola, barnomsorg och insatser inom det sociala området.

Utbildning i svenska för invandrare

Vuxenutbildningen erbjuder utbildning i svenska för invandrare (SFI) för nyanlända i kommunen. Det finns kurser dagtid eller kvällstid. Utbildningen sker i lokaler på Strömstad Gymnasium.

> Länk till Vuxenutbildningens webbsida om SFI

Integrationscenter

Kontakt

Integrationsvägledare
Sahand Jaf
sahand.jaf@stromstad.se
0526-196 44

Besöksadress:
Gymnasiegatan 2

Vuxenutbildningen

Kontakt

Administration
Telefon: 0526‑195 04
vuxenutbildningen@stromstad.se

Reception
Telefon: 0526-195 00

Studie- och yrkesvägledare
Martin Klavblom
Telefon: 0526-195 61
martin.klavblom@stromstad.se
Telefontider:
Måndag - fredag 09.00 - 10.00

Besöksadress
Strömstads Vuxenutbildning
Tångenvägen 2

Postadress
Strömstads kommun
Vuxenutbildningen
452 80 Strömstad

Rektor
Alexander Johansson
Telefon: 0526-195 20
alexander.johansson1@stromstad.se

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Isaksson

SIDANSVARIG: René Kronemalm