Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Kommuncenter 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)


Naturvård, parker

Strömstad är en naturskön kommun med närhet till både vatten och grönområden. Vår vackra natur är en tillgång för både kommuninvånare och turistande besökare. Den är också livsmiljö för många olika växt- och djurarter.

I Strömstad finns stora möjligheter till naturupplevelser i form av bland annat blåsippskogar, hällmarker, öppna ängar, utsiktsplatser, kala klippor och sandstränder. Parkerna, den bostadsnära skogen och andra grönområden ger möjlighet till motion, lek och avkoppling.

Kommunen har en viktig roll för att uppnå de nationella målen för naturvård och för bevarande av biologisk mångfald. Det kan till exempel ske genom myndighetsarbete, genom hänsyn till värdefull natur i samhällsplaneringen och genom åtgärder i den egna verksamheten.


Kontakt

Kommuncenter
0526-190 00
kommuncenter@stromstad.se


Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Marita Lindhav

SIDANSVARIG: Kristian Seth