MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Hämtning av slam från hushållen

Kommunen anlitar Ragn-Sells AB för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar, slamavskiljare och slutna tankar. Har du frågor gällande slamtömning kontaktar du själv Ragn-Sells.

Du ansvarar för att din brunn är tillgänglig

Slamavskiljare, slutna tankar och andra typer av reningsanläggningar som behöver slamtömmas ska vara lätt tillgängliga för tömning och inspektion. Lock och andra tömningsanordningar får inte vara övertäckta vid tömningstillfället. Locket ska kunna flyttas av en person. Tilläggsavgift för brunnslock av betong och med en diameter överstigande 90 cm. Fastighetsägaren ansvarar för anläggningens skötsel.

Tömningsintervall

Reningsanläggningen ska tömmas enligt det intervall som anges i byggnadsnämndens beslut för anläggningen. Finns inget beslut om tömningsintervall ska slamavskiljaren med tillkopplat WC tömmas en gång per år. Om det enbart finns bad, disk och tvättvatten utan toalettavlopp (BDT-avlopp) kopplat till anläggningen ska tömning ske vart annat år. Om det råder tveksamheter ska Miljö-och byggnadsnämnden kontaktas för beslut om tömningsintervall.

Kontakta Rang-Sells vid behöv av extra tömning.

Avstånd mellan uppställningsplats för hämtningsfordon och anläggning bör inte överstiga 20 meter. Höjdskillnaden mellan uppställningsplats och brunnsbotten bör ej överstiga 5 meter.

Enligt renhållningstaxan utgår en tilläggsavgift per extra meter slang.

Hämtningsordning

1.

Vecka 8-21

Område väster om gamla E6

Överby - Värmlandsbro - Strömstad centrum

2.

Vecka 17-25

Område väster om gamla E6

Strömstad centrum - Värmalandsbro - Svinesund

3.

Vecka 31-26

Område öster om gamla E6

Överby - Eigst - väg mot Hjälmstad - Håvedalen

4.

Vecka 35-48

Område öster om gamla E6

Eigst - väg mot Hjälmstad - Håvedalen - Svinesund

5.

Oktober-mars

Område Kosteröarna

Eventuell avvikelse meddelas separatTipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Jeanette Andersson

SIDANSVARIG: Eiton Ohlsson