HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Tekniska förvaltningen

452 80 Strömstad
Telefon 0526-191 60
Växel 0526-190 00

Besöksadress:
Prästängsvägen 30
Fastigheten Mekanikern 1
Prästängen

Öppetider

måndag-fredag
Kl 8.00-12.00 samt 13.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till tn@stromstad.se eller ring oss på 0526-191 85.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Hämtning av slam från hushållen

Kommunen anlitar Ragn-Sells AB för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar, slamavskiljare och slutna tankar. En avgift utgår per gång och per anläggning och intervallet för hämtning bestäms av renhållningsordningen om inte dispens beviljats av Miljö och byggnadsnämnden.

Du ansvarar för att din brunn är tillgänglig

Slamavskiljare, slutna tankar och andra typer av reningsanläggningar som behöver slamtömmas ska vara lätt tillgängliga för tömning och inspektion. Lock och andra tömningsanordningar får inte vara övertäckta vid tömningstillfället. Locket ska kunna flyttas av en person. Tilläggsavgift för brunnslock av betong och med en diameter överstigande 90 cm. Fastighetsägaren ansvarar för anläggningens skötsel.

Tömningsintervall

Reningsanläggningen ska tömmas enligt det intervall som anges i byggnadsnämndens beslut för anläggningen. Finns inget beslut om tömningsintervall ska slamavskiljaren med tillkopplat WC tömmas en gång per år. Om det enbart finns BDT-avlopp kopplat till anläggningen ska tömning ske vart annat år. Om det råder tveksamheter ska Miljö- och byggnadsnämnden kontaktas för beslut om tömningsintervall.

Extra tömning utförs på begäran. Sluten tank töms efter budning.

Avstånd mellan uppställningsplats för hämtningsfordon och anläggning bör inte överstiga 20 meter. Höjdskillnaden mellan uppställningsplats och brunnsbotten bör ej överstiga 5 meter.

Enligt renhållningstaxan utgår en tilläggsavgift per extra meter slang.

Hämtningsordning

1.

Vecka 8-21

Område väster om gamla E6

Överby - Värmlandsbro - Strömstad centrum

2.

Vecka 17-25

Område väster om gamla E6

Strömstad centrum - Värmalandsbro - Svinesund

3.

Vecka 31-26

Område öster om gamla E6

Överby - Eigst - väg mot Hjälmstad - Håvedalen

4.

Vecka 35-48

Område öster om gamla E6

Eigst - väg mot Hjälmstad - Håvedalen - Svinesund

5.

Oktober-mars

Område Kosteröarna

Eventuell avvikelse meddelas separat

Slamtaxa

Nedanstående priser är exkl. moms och omfattar per hämtning vid slanglängd upp till 20 meter.

0–3 m3

643kr/hämtning

3,1–5,0 m3

760kr/hämtning

Utöver 5 m3 tillkommer

155 kr/m3Extra slamavskiljare/tank på samma fastighet, rabatt

22 kr/enhet

Tillägg vid extra tömning, oberoende av storlek

776 kr

under ordinarie arbetstid, 07:00-16:00 mån-fre helgfria dagar


Tillägg vid bomkörning

443 kr

Tillägg vid extra slangdragning

22 kr/m

 

kontakt

Ragn-Sells AB
0771- 88 88 88
kundservice@
ragnsells.com

www.ragnsells.se

Information och länkar

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2020-01-20, Jeanette Andersson

SIDANSVARIG: Eiton Ohlsson