KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Hämtning av slam från hushållen

Kommunen anlitar Ragn-Sells AB för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar, slamavskiljare och slutna tankar. Har du frågor gällande slamtömning kontaktar du själv Ragn-Sells.

Du ansvarar för att din brunn är tillgänglig

Slamavskiljare, slutna tankar och andra typer av reningsanläggningar som behöver slamtömmas ska vara lätt tillgängliga för tömning och inspektion. Lock och andra tömningsanordningar får inte vara övertäckta vid tömningstillfället. Locket ska kunna flyttas av en person. Tilläggsavgift för brunnslock av betong och med en diameter överstigande 90 cm. Fastighetsägaren ansvarar för anläggningens skötsel.

Tömningsintervall

Reningsanläggningen ska tömmas enligt det intervall som anges i byggnadsnämndens beslut för anläggningen. Finns inget beslut om tömningsintervall ska slamavskiljaren med tillkopplat WC tömmas en gång per år. Om det enbart finns bad, disk och tvättvatten utan toalettavlopp (BDT-avlopp) kopplat till anläggningen ska tömning ske vart annat år. Om det råder tveksamheter ska Miljö-och byggnadsnämnden kontaktas för beslut om tömningsintervall.

Kontakta Rang-Sells för att få reda när tömning är eller vid behov av extra tömning.

Avstånd mellan uppställningsplats för hämtningsfordon och anläggning bör inte överstiga 20 meter. Höjdskillnaden mellan uppställningsplats och brunnsbotten bör ej överstiga 5 meter.

Enligt renhållningstaxan utgår en tilläggsavgift per extra meter slang.

Länkar och information

Ragn-Sells AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Taxor och avgifter

Avgift för slamtömning kan sökas upp i Tekniska nämndens taxor och avgifter.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maj Gilberg

SIDANSVARIG: Lars Strandberg