Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Kommuncenter 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)


Inreda ytterligare en bostad

När du ska inreda ytterligare en bostad i ett befintligt enbostadshus behöver du göra en anmälan till Plan- och byggavdelningen. Du behöver ett startbesked från kommunen innan du får börja bygga.

Från det att din anmälan är komplett tar det några veckor innan du får ditt startbesked.

Handlingar du ska bifoga:

Du ska bifoga samma handlingar som till ett bygglov.

Detta gäller

Du får utan bygglov inreda ytterligare en bostad i ett befintligt enbostadshus. Då gäller Boverkets byggregler för bostäder till exempel tillgänglighet och användbarhet. 

Du får i de flesta fall inreda ytterligare en bostad även om det strider mot den aktuella detaljplanen. 

Kommunalt avlopp

Om du har kommunalt vatten och avlopp och inreder en bostad till med toalett, dusch och kök på din fastighet ska du ansöka om ytterligare en lägenhetsavgift.

Läs mer om vatten och avlopp via denna länk

Enskilt VA

Om du har enskilt avlopp ska du kontakta miljö- och hälsoskyddsavdelningen som gör en bedömning av den befintliga avloppsanläggningen för att se om den klarar mer belastning. Om anläggningen inte klarar kraven kan du behöva rusta upp den eller bygga en ny. Alla ändringar ska anmälas till miljö- och hälsoskyddsavdelningen. 

Läs mer om enskilt avlopp via denna länk 

Ibland krävs det ändå bygglov

Bygglov behövs fortfarande om byggnaden eller området är särskilt värdefullt ur en historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synvinkel. Det kan till exempel vara utpekar i en översiktsplan, detaljplan eller i en kulturmiljöinventering. Byggnaden eller området kan även vara särskilt värdefullt trots att det inte gjorts en inventering. 

Kommunen kan även i en specifik detaljplan för en värdefull miljö bestämma att vissa bygglovsbefriade åtgärder behöver bygglov. 

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Marita Lindhav

SIDANSVARIG: Ronny Andersson