Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Rådgivning, stöd och finasiering till företag

Här hittar du organisationer och nätverk som erbjuder olika former av rådgivning, stöd, finansiering, affärsutveckling, hållbarhetsarbete, digitalisering etc.

Almi Väst
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Almi företagspartner har som mål att fler innovativa idéer kommersialiseras framgångsrikt, att fler livskraftiga företag startas och utvecklas och att företag ökar sin konkurrenskraft och tillväxt. Almi erbjuder finansiering och rådgivning. Almi kan hjälpa till hela vägen från idé till lönsamt företag. Målgrupper är innovatörer, nya företag och etablerade företag.

Connect Väst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
CONNECT är en ideell och oberoende organisation som sammanför entreprenörer och tillväxtföretag med företagsutvecklande resurser som kompetens och kapital.

Exportcenter väst Länk till annan webbplats.
Exportcenter Väst jobbar för att göra det lätt för företag att göra internationella affärer. De fungerar som en väg in till flera aktörer där företag kan få tillgång till kunskap, expertis och nätverk på nya marknader.

Svensk Exportkredit Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Genom att erbjuda olika typer av finansieringslösningar hjälper Svensk Exportkredit (SEK) svenska företag att göra fler exportaffärer. Svensk Exportkredit finansierar svenska exportörer och köpare av svenska varor och tjänster.

Västra Götalandsregionen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Västra Götalandsregionen erbjuder medfinansiering till små och medelstora företag (SME-företag) som vill satsa på digitalisering, hållbarhet och internationalisering. De prioriterar satsningar som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbara. Stöd finns för affärsutveckling, forskning och utveckling, såddfinansiering för nystartade företag, servicestöd för landsbygden, digitalisering m.m. Stöden kommer från det statliga anslaget för regional utveckling. Läs mer de aktuella stöden och kriterier för ansökningar på på regionens hemsida.Utlysningstider, syfte och insatser varierar över tid

Jordbruksverket  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Flertalet stöd, bland annat företagsstöd, projektsstöd och investeringsstöd utlyses via Jordbruksverket. På deras hemsida kan du läsa mer om Landsbygdsprogrammet som riktar in sig på att utveckla konkurrenskraften eller livskvaliteten på landsbygden. Fokus på flertalet stöd ligger också på miljö- eller klimatarbete. 

Tillväxtverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Som företagare kan du söka finansiellt stöd från din region eller från Tillväxtverket för bland annat investeringar, transporter och konsultkostnader. Läs mer på deras hemsida vad gäller kriterier och ansökningsförfarande.

Handbok för att starta företag utan pengar

Tillväxtverket har satt ihop en inspirationsbok för dem som har drivet att starta företag men har små resurser, och för dem som kan stödja nya entreprenörer.

Boken innehåller spännande möten med småföretagare med olika bakgrunder som har startat företag. Du hittar också tips och råd om vad man ska tänka på för att starta företag och vad som kan vara speciellt i vissa branscher. Boken finns på flera språk:

Svenska Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Arabiska Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Persiska Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Din bank är också en naturlig part för frågor rörande finansiering av företagsverksamheten.

Strömstads kommun kan inte hjälpa till med finansiering av enskilda privata företag.

Rådgivning, forskning och nätverk för specifika branscher

Coompanion Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Vill du starta ett kooperativt företag kan du få rådgivning genom Coompanion.

Entreprenörsarenan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Entreprenörsarenan Bohuslän är en ideell förening som arbetar inom Fyrbodal för att stärka och utveckla företagandet. Jobbar bland annat med analys av affärsmöjligheter, rådgiving och nätverksbygge.

Innovatum:  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Innovatum teknikpark i Trollhättan är en brygga mellan näringsliv, forskning, utbildning, enskilda innovatörer och allmänhet. Inkubatorn erbjuder rådgivning, nätverkande och plattformsbyggen.

IUC Väst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ett företagsnätverk som jobbar för den tillverkande industrin i Fyrbodal. Genom samarbetspartners kan de erbjuda kompetens inom såväl traditionella som nya områden och verka för en större samverkan mellan företag i regionen.

Holo House (f.d. Miljöbron)  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Holo House fungerar som en länk mellan näringslivet och den akademiska världen genom att förmedla projekt mellan företag och studenter. Projekten har miljö och hållbar utveckling gemensamt och behandlar allt ifrån miljöledning, avfall och energiteknik till ekonomi, psykologi och produktutveckling.

NyföretagarCentrum Väst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ger dig kostnadsfri, personlig och konfidentiell rådgivning om du funderar på att starta företag. Inbjuder till företagarträffar och erbjuder olika slags information och service för nya företagare.

Styrelseakademien Fyrbodal
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
StyrelseAkademien är en ideell förening som verkar för ett bättre styrelsearbete och arbetar med utbildning, nätverk, rekrytering och opinionsbildning.

Rådgivning specifikt för dig med verksamhet i Norge och internationellt

Business Sweden: Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Uppdraget är att göra det enklare för svenska företag att växa internationellt. Med information, strategisk rådgivning och handfast hjälp på plats.

Grensetjänsten Norge-Sverige
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Grensetjänsten är en informationstjänst som ger generell sammansatt information som sträcker sig över gränsen mellan Norge och Sverige.

Norska-Svenska Handelskammaren Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Norsk-Svenska Handelskammaren arbetar för att utveckla och fördjupa näringslivssamarbetet mellan Norge och Sverige. Genom att erbjuda arenor och mötesplatser för beslutsfattare i näringslivet, öka kunskapen om näringslivsstrukturerna i grannlandet och skapa positiva nätverk för näringsliv, myndigheter och individer med intresse för samarbete över gränsen.

Övrigt (energirådgivning, arbetskraft, skatter)

Arbetsförmedlingen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Sammanför arbetsgivare och arbetstagare samt informerar om olika arbetsmarknadspolitiska stödmöjligheter.

Energirådgivning till företag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Energikontor Väst arbetar för att på olika sätt bidra till ökad hållbarhet och utveckling i Västsverige. Ingår sedan 1 januari 2019 i Innovatumgruppen, som består av Innovatum Science Park, Wargön Innovation, Innovatum Science Center och Saab Car Museum.

Position Väst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Position Väst är en tillväxtzon mellan Göteborgs- och Osloregionerna där det finns gott om spelrum för nya affärer. Här samarbetar 18 kommuner för att utveckla näringslivet.

Skatteverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
På Skatteverkets webbsida finns omfattande information om regler för företagande. Skatteverket anordnar också regelbundet informationsträffar om bland annat skatter, avgifter. bokföring och deklaration.

Stöd till företag i ekonomisk kris

För små-och medelstora företag i ekonomisk utmaning finns Företagsakuten. Utmaning kan innebära allt från obetalda skulder, problem att betala skatter, problem med lönsamheten eller att det är omöjligt att betala ut anställdas löner.

Rådgivarna på Företagsakuten har lång erfarenhet av att arbeta med företag i olika typer av ekonomiska utmaningar. Tillsammans med rådgivaren tar ni fram en handlingsplan för dig och ditt företag i hur ni tar er vidare för dagens situation. Läs mer på Almis hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Företagsakuten genomförs av Almi Företagspartner på uppdrag av Fyrbodals kommunalförbund.  

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Leon Eriksson

SIDANSVARIG: Leon Eriksson