Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Övriga planer

Planering sker också tematiskt med sikte på en hållbar utveckling för dagens och kommande generationer. Vi planerar bland annat för vindkraft, energianvändning, naturvård och för framtida bostadsförsörjning.

Plan för bostadsförsörjning tas fram

Strömstads kommun tar fram riktlinjer för kommunens bostadsförsörjning för åren 2016-2025.

Sedan årsskiftet 2014 finns det en lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar

(2000:1383). Lagen anger att varje kommun ska ange riktlinjer och planera för bostadsförsörjningen i kommunen. Riktlinjerna ska redogöra för vad kommunen vill med det befintliga bostadsbeståndet liksom för planeringen av nya bostäder.

Under september månad förväntas Kommunfullmäktige anta de nya riktlinjerna för kommunens bostadsförsörjning.

Växande antal invånare

Arbetet med den nya planen utgår bland annat från Statistiska Centralbyråns befolkningsprognos där antalet invånare väntas öka med 2 400 personer fram till 2025. Dessutom tillkommer bostadsbehov från nyanlända och delårsboenden. Prognosen är bakgrunden till kommunens vision om att Strömstad år 2030 ska ha 16 000 invånare.

Befolkningsökningen kommer att ställa krav på kommunal service i form av infrastruktur, skola och vård och omsorg samt på tillgången till bostäder. Riktlinjerna för bostadsförsörjningen ska ta hänsyn till den demografiska utvecklingen, efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper samt marknadsförutsättningar.

Analys pågår

Kommunens långsiktiga planering för bostadsförsörjningen dom kommande åren omfattar bland annat:

  • Bostadsmöjligheter i befintliga, antagna planer, som ännu inte har bebyggts enligt plan. Främst privata entreprenörer.
  • Pågående planer för de kommande åren 2016-2025, avser både
  • kommunala och privata planer.
  • Planering av nya detaljplaner för bostäder på kommunal mark, perioden 2016-2025


Kontakt

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider Länk till annan webbplats.

Text

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Elin Solvang