Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)


Eget dricksvatten

Ett bra dricksvatten är viktigt för att vi ska hålla oss friska.

Kontrollera vattnet i din brunn

En vattenanalys ger svar på om vattnet innehåller bakterier eller andra mikroorganismer och om vattnets kemiska egenskaper gör det lämpligt som dricksvatten.Både kvalitet och tillgång kan förändras med tiden av olika orsaker. Därför bör du regelbundet ta prov på sitt dricksvatten, helst vart tredje år.

För att beställa vattenanalys kontaktar du ett laboratorium (se externa länkar nere till höger). Efter en beställd analys skickas flaskor hem via posten. Prov ska tas och lämnas in samma dag. Håll gärna provet kylt tills du lämnat in det.

Ingående analyser

Mikrobiologisk analys: Ger svar på om dricksvattnet innehåller bakterier eller andra mikroorganismer. En mikrobiologisk analys är alltid rekommenderad.

Kemisk analys: Ger svar på om vattnet innehåller kemiska parametrar som järn, mangan, fluorid, koppar med flera. En kemisk analys är alltid rekommenderad.

Radonanalys: Ger svar på om vattnet innehåller radon. Radon varken smakar eller luktar någonting. Radon finns i berggrunden och en analys rekommenderas om man har en bergborrad brunn.

Metallanalys: Ger svar på om vattnet innehåller metaller som arsenik, bly, kadmium med flera. Sådana metaller finns inte normalt i grundvattnet och behöver inte analyseras om man inte har särskilda misstankar om att det kan finnas metaller i dricksvattnet.

Om du har problem med ditt dricksvatten

Om ett analyssvar visar att du har dåligt dricksvatten bör du som brunnsägare göra något åt det. Anlita alltid en fackman för att åtgärda problemen. Det är ganska vanligt att brunnens övre delar och lock behöver tätas, där ytligt vatten kan rinna in och försämra dricksvattnet. För att åtgärda problem med vissa kemiska egenskaper kan du behöva installera filter. Kontakta en fackkunnig filterleverantör för att diskutera detta.

Dricksvatten

Dricksvatten är ett av våra viktigaste livsmedel. I Strömstads kommun finns det områden med brist på grundvatten där det finns risk att saltvatten tränger in i dricksvattenbrunnarna. Det gäller bland annat Kosteröarna där det också finns vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter som anger att det är tillståndspliktigt att anlägga en brunn. Du behöver göra en provpumpning om du ska borra en ny dricksvattenbrunn och bor inom ett område där det krävs tillstånd för att få borra brunn.

Mer information om eget dricksvatten

Här till höger finns gott om länkar för dig som vill läsa mer om eget dricksvatten. Miljö och byggförvaltningen hjälper till med rådgivning kring enskilda vattentäkter.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Angelica Karlsson

SIDANSVARIG: Helena Siljeberg