KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Hästhållning

Lantbruk och djurhållande gårdar räknas som miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken. Inverkan på miljön sker bland annat via lagring och spridning av gödsel, djurhållning, användning av bekämpningsmedel och kemikalier.

Miljö- och byggnämnden ansvarar för tillsynen över lantbrukets miljöpåverkan och andra frågor där människor eller miljö utsätts för olägenheter av lantbruket. Länsstyrelsen ansvar för djurskyddet.

Tillstånd eller anmälan kan behövas

Beroende på verksamhetens omfattning, ändamål och placering kan det behövas tillstånd eller anmälan till kommun eller länsstyrelse. Generellt sätt gäller att:

  • Verksamheter med mer än 100 djurenheter utgör C-verksamheter, för dessa krävs en anmälan till miljö- och byggnämnden senast 6 veckor innan verksamheten utökas eller påbörjas. 
  • Övriga jordbruksföretag kallas U-verksamheter, för dessa krävs varken tillstånd eller anmälan. Verksamhetsutövaren är dock fortfarande skyldig att följa miljöbalken och de förordningar samt föreskrifter som berör verksamheten.
  • Enligt Strömstads kommuns lokala hälsoskyddsföreskrifter krävs det tillstånd från miljö- och byggnämnden att hålla nötkreatur, häst, get får, orm, fjäderfä eller pälsdjur som inte är sällskapsdjur inom detaljplanerat område.

Här ges endast en kortfattad och översiktlig information som inte redovisar alla detaljer i regelverket. Som verksamhetsutövare måste du alltid skaffa dig närmare kännedom om aktuella regler. Är du osäker på vilka tillstånd eller anmälningar som du behöver för din verksamhet så kan du höra av dig till miljö- och hälsoskyddsavdelningen eller Länsstyrelsen Västra Götaland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för mer information.

Om du misstänker att djur far illa

Från och med den 1 januari 2009 är det länsstyrelsen som kontrollerar djurskyddet i kommunerna. Om du misstänker att djur vanskötts eller far illa ska du kontakta länsstyrelsen. Mer information hittar du på Länsstyrelsens sida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om djurhållning, du kan även kontakta länsstyrelsen på telefon 031-60 71 72. Är situationen akut och det inte går att nå personal hos länsstyrelsen ska du istället kontakta polisen på telefon 114 14.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Helena Cavalli-Björkman

SIDANSVARIG: Malin Berlin