KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Radon

När genomfördes en mätning av radon i ert hem senast? Mätning av radon bör ske åtminstone var tionde år för att ge en lämplig kontroll i inomhusluften. För ett korrekt resultat behöver mätningen ske under eldningssäsongen, perioden 1 oktober och 30 april. Är det brådskande kan en rådgivande korttidsmätning genomföras.

Här nedan har vi samlat svar på vanliga frågor om radon:

Radon är en gas som inte syns, smakar eller luktar. Radongas kan komma in i huset om det inte är tätt mot marken, med dricksvattnet eller frigöras från byggmaterial. Höga halter av radon ökar risken att drabbas av lungcancer. Enligt folkhälsomyndigheten anses ett årsmedelvärde över 200 Bq/m3 utgöra en olägenhet för människors hälsa.

Radonhalten i ett hem kan förändras till följd av fysiska förändringar i bostaden eller dess omgivning. Att byta från en grävd brunn till en bergborrad, förändra ventilationssystemet eller byta fönster kan påverka radonhalten. Det är rekommenderbart att en mätning utförs om större åtgärder sker på fastigheten.

Att mäta med löpande intervall är ett bra sätt att försäkra sig om radonhalten i inomhusluften håller sig under det riktvärdet som finns, även om inga uppenbara förändringar gjorts. Strålsäkerhetsmyndighetens rekommendation är att utföra en ny mätning vart 10:e år.

Tas vatten från egen brunn förordas att mätning utförs med tätare intervall.

Mätdosorna som används för mätningen är endast ca 6 cm i diameter och kan därmed utan problem placeras där det är lämpligt. Räkna med minst en dosa per våningsplan, inklusive källare om den utgör ett bostadsutrymme. Har bostaden tre våningar bör tre dosor beställas.

För att få ett korrekt resultat, ett årsmedelvärde, behövs minst två dosor användas och mätningen behöver ske kontinuerligt under åtminstone två månader under perioden 1 oktober till och med 30 april. Följ anvisningarna som medföljer dosorna.

Vill man i samband med försäljning eller köp av bostad, eller på grund av annan orsak snabbt få en fingervisning om det föreligger ett problem, så kan en rådgivande kortidsmätning utföras. En sådan mätning tar cirka 1-2 veckor.

Mätdosor kan bland annat beställas från de analysföretag som anges i listan till höger. Dessa företag är alla ackrediterade att genomföra analys av radon i inomhusluft. Företagen skickar ut dosorna direkt till er och ni ser till att skicka dem åter när mätningen är slutförd, för analys.

Efter att analysen är genomförd får ni ett protokoll som visar vilka radonhalter som uppmätts med de dosor ni haft utplacerade. Utifrån uppmätta radonhalter beräknas ett årsmedelvärde.

Om ni bor i flerbostadshus är det fastighetägarens skyldighet att se till att luftkvaliteten inomhus är god och att årsmedelvärdet för radon inte överskrider 200 Bq/m3.

Vänd er till er hyresvärd eller bostadsrättsförening för att höra vad som har gjorts.

Visar utförda mätningar ett årsmedelvärde som överskrider 200 Bg/m3 behöver åtgärder vidtas. Först och främst behöver orsaken till det höga årsmedelvärdet utredas. När så är gjort kan rätt åtgärder genomföras. Det kan handla om att täta sprickor eller att ventilera på rätt sätt. För att åtgärderna ska falla väl ut behöver utredning och åtgärder genomföras av en sakkunnig.

Mer information finner du i broschyren, Radon i Strömstads kommun Pdf, 329.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakta Miljö - och hälsoskyddsavdelningen om du vill veta mer om radonmätning i Strömstads kommun.

Följande myndigheter har fördjupad kunskap om radon och de risker som radon medför. På deras webbplatser finns mer information.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Helena Cavalli-Björkman

SIDANSVARIG: Malin Berlin