Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Sanering av PCB

PCB är en grupp svårnedbrytbara organiska klorföreningar som är farliga för miljön och människors hälsa. Vid höga halter påverkar PCB nervsystemet, fortplantningsförmågan och immunförsvaret hos både djur och människor.

PCB (polyklorerade bifenyler) har använts i bland annat transformatorer, fogmassor, golvmassor, båtbottenfärg, kondensatorer, hydrauloljesystem, förseglingsmassor i isolerglas och mjukgörare i plaster. Ämnet förbjöds under 70-talet. PCB är inte akut giftigt utan det är de långsiktiga effekterna till följd av att ämnet anrikas i näringskedjan som är avgörande för bedömningen av dess farlighet.

Inventering och sanering

Regeringen har beslutat om en ny förordning om PCB som trädde i kraft 1 mars 2007. Förordningen (2007:19) ställer bland annat krav på inventering och sanering av PCB i byggnader och anläggningar (en- och tvåbostadshus är dock undantagna). Det är fastigheter som är uppförda eller renoverade 1956–1973 som berörs.

Sanering av PCB är en anmälningspliktig verksamhet. Detta innebär att en anmälan om sanering ska vara miljö- och byggförvaltningen tillhanda innan sanering påbörjas. Efter utförd sanering ska även detta rapporteras till miljö- och byggförvaltningen.

Fog- eller golvmassor med PCB-halt över 500 mg/kg ska du sanera så snart som möjligt, dock senast:

  • den 30 juni 2014 för byggnader uppförda eller renoverade mellan åren 1956-1969
  • den 30 juni 2016 för byggnader uppförda eller renoverade mellan åren 1970-1973 
  • den 30 juni 2016 för industribyggnader uppförda eller renoverade mellan åren 1956-1973
  • den 30 juni 2016 för invändiga fog- och golvmassor med PCB i samband med renovering, ombyggnation eller rivning om massan har använts för att ersätta en PCB-produkt som har tagits bort efter 1998

Fog- eller golvmassor som har lägre halter av PCB (50-500mg/kg), ska du sanera senast i samband med renovering, ombyggnad eller rivning av byggnaden.

Kontakt

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider Länk till annan webbplats.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Helena Cavalli-Björkman

SIDANSVARIG: Karin Alexandersson