MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Bostäder

Då befolkningsutvecklingen har varit positiv för Strömstad under många år så har detta bidragit till ökad efterfrågan på bostäder inom kommunen.

I nuläget finns det enligt bostadsstatistik från Statistiska Centralbyrån (SCB), drygt 3700 fritidshus samt 6 600 övriga bostäder inom kommunen, fördelat på flerbostadshus, småhus, specialbostäder och övriga hus. Närmare 1 600 av bostäderna utgörs av hyreslägenheter som finns i det lokala bostadsbolaget, Strömstadsbyggens, bestånd.

Kommunens bostadsförsörjningsprogram

Kommunen planerar för att skapa förutsättningar för fler bostäder genom att prioritera planer som kan leda till att det byggs bostäder som kan möta det förväntade behovet. Kommunen bedömer att det kommer behövas både mindre och större bostäder, en blandning av flera bostadsformer och lägen, så att både unga, äldre och familjer kan hitta bostäder som passar deras specifika förutsättningar. Många familjer uppger att de önskar bo nära skolor men samtidigt centralt.

Mer om hur kommunen planerar för framtida bostäder och bostadsområden i Kommunens bostadsförsörjningsplan

Att bo i Strömstads kommun

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Robin Lantz

SIDANSVARIG: William Lindahl