Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Kommuncenter 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)


Kontrollplan

Kontrollplanen är ett dokument som syftar till att uppfylla lagar och regler samt bidra till att byggprojektet får en god kvalitet. 

En kontrollplan ska finnas vid alla åtgärder som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan och den ska anpassas till den enskilda åtgärden.  

Det är byggherrens ansvar att se till att det finns ett förslag till kontrollplan innan byggstart.

Ett förslag till kontrollplan ska lämnas in senast till det tekniska samrådet. Den kontrollansvarige ska hjälpa byggherren att upprätta ett förslag till kontrollplan.

I kontrollplanen ska du ange:

  • Vilka kontroller som ska göras, vem som ska göra kontrollerna, hur de ska göras och mot vad de ska göras
  • Vilka intyg och övriga handlingar som ska redovisas för miljö- och byggnämnden
  • Vilka anmälningar som ska göras till miljö- och byggnämnden
  • Vilka besök miljö- och byggnämnden bör göra och när de ska göras. 

Exempel på kontrollplaner

Om kontrollplanen gäller en rivningsåtgärd ska du också ange vilket farligt avfall som rivningsåtgärden kan ge upphov till och hur farligt avfall och annat avfall ska tas om hand. 

Vid det tekniska samrådet går vi gemensamt igenom förslaget till kontrollplan och de ändringar som eventuellt behöver göras, därefter fastställs en kontrollplan för projektet. 

Vem bär det yttersta ansvaret?

Det är viktigt för dig som byggherre att komma ihåg att det alltid är du som bär det yttersta ansvaret för byggets kvalitet och säkerhet.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Marita Lindhav

SIDANSVARIG: Ronny Andersson