HJÄLPTJÄNSTER

MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Färdigställandeskydd

Vid nybyggnation av enbostadshus, fritidshus och även vid större om- och tillbyggnader krävs färdigställandeskydd innan byggstart.

Färdigställandeskyddet kan vara en försäkring eller en bankgaranti och ska omfatta ersättning för kostnader för att slutföra arbeten om entreprenören skulle gå i konkurs eller av annan anledning inte förmår bygga klart. Försäkringen gäller även kostnader för att rätta till fel som noterats vid slutbesiktningen och för att reparera skador på byggnaden som orsakats av fel som uppdagats vid slutbesiktningen efter en konkurs.

Byggherren har som ansvar att se till att försäkringen tecknas och Miljö- och byggnadsnämnden kontrollerar att den finns innan byggstart.

Byggfelsförsäkring

Byggfelsförsäkringen avskaffades den 1 juni 2014. Du som får ditt startbesked efter 1 juni 2014 behöver alltså inte teckna byggfelsförsäkring.

Kontakt

Kommuncenter
0526-190 00
mbn@stromstad.se
Besök endast via bokningar

Besöksadress
Kommuncenter
Norra Bergsgatan 23

Bygglovshandläggare
Telefontid
08.30-09.30
(ej torsdagar)
0526-190 00

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Elin Solvang