Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Kommuncenter 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)


Färdigställandeskydd

Vid nybyggnation av enbostadshus, fritidshus och även vid större om- och tillbyggnader krävs färdigställandeskydd innan byggstart.

Färdigställandeskyddet kan vara en försäkring eller en bankgaranti och ska omfatta ersättning för kostnader för att slutföra arbeten om entreprenören skulle gå i konkurs eller av annan anledning inte förmår bygga klart. Ett färdigställandeskydd är en försäkring eller en bankgaranti som är tänkt att hjälpa byggherren i egenskap av konsument om entreprenören till exempel gått i konkurs eller av annan anledning inte kan fullgöra sina åtaganden. Konsumenten ska se till att det finns ett färdigställandeskydd, om det krävs ett sådant enligt lag.

Byggherren har som ansvar att se till att försäkringen tecknas och miljö- och byggnämnden kontrollerar att den finns innan byggstart.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Marita Lindhav

SIDANSVARIG: Ronny Andersson