Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
kommun@stromstad.se
0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag 8.00 – 12.00 13.00 – 16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

*Vi återkommer till dig inom fyra arbetsdagar och meddelar att vi tagit emot din synpunkt. Efter ytterligare tio arbetsdagar meddelar vi vad vi tänker göra åt saken. För dig som valt att få svar via vanligt brev kan det ta ytterligare någon dag.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna

Fördjupade översiktsplaner (FÖP)

Fördjupad översiktplan kan upprättas för en del av kommunen, till exempel en stadsdel eller en mindre tätort.

Liksom översiktsplanen (ÖP) är en fördjupad översiktsplan vägledande för detaljplaner och områdesbestämmelser samt när kommunen prövar bygglov enligt plan- och bygglagen. Den ska belysa allmänna intressen och visar hur kommunen ser på mark- och vattenanvändningen samt bebyggelseutvecklingen i området framöver. En fördjupad översiktsplan är inte juridiskt bindande.

Där det finns en fördjupad översiktsplan så ersätter denna de ställningstaganden som har gjorts i ÖP.

De fördjupade översiktsplaner som finns i Strömstads kommun hittar du nedan.

Vy över Strömstads hamn
Havet i bakgrunden, rosa blommor i förgrunden.
Liten karta över Nordby-Svinesundsområdet
Liten kartbild som visar norra kustområdet
Liten karta över södra kustområdet

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Malin Fransson