HJÄLPTJÄNSTER

MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Fördjupade översiktsplaner (FÖP)

Fördjupad översiktplan kan upprättas för en del av kommunen, till exempel en stadsdel eller en mindre tätort.

Liksom översiktsplanen (ÖP) är en fördjupad översiktsplan vägledande för detaljplaner och områdesbestämmelser samt när kommunen prövar bygglov enligt plan- och bygglagen. Den ska belysa allmänna intressen och visar hur kommunen ser på mark- och vattenanvändningen samt bebyggelseutvecklingen i området framöver. En fördjupad översiktsplan är inte juridiskt bindande.

Där det finns en fördjupad översiktsplan så ersätter denna de ställningstaganden som har gjorts i ÖP.

De fördjupade översiktsplaner som finns i Strömstads kommun hittar du nedan.

Vy över Strömstads hamn
Havet i bakgrunden, rosa blommor i förgrunden.
Liten karta över Nordby-Svinesundsområdet
Liten kartbild som visar norra kustområdet
Liten karta över södra kustområdet

Kontakt

Besöksadress: Norra Bergsgatan 23

Översiktsplanerare
Björn Richardsson
0526-196 80
070-277 20 29 bjorn.richardsson@stromstad.se

Miljöplanerare
Anna Wallblom 
0526-193 79
070-347 15 26 anna.wallblom@stromstad.se

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Björn Richardsson