MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen (KS) är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen av kommunens ekonomi och verksamhet.

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagar kl 13:00-17:00, 15 dagar innan kommunfullmäktige har sina möten. Ärendena bereds av ett särskilt arbetsutskott, aktuella ärenden framgår av kommunstyrelsen ärendelistor.

Sammanträdestider

Kommunstyrelsens sammanträdestider hittar du nedan.

Sammanträdestider Länk till annan webbplats.

Kommunledningsförvaltningen

Under kommunstyrelsen finns en kommunledningsförvaltning. Denna leds av kommunchefen. Till förvaltningens uppgifter hör:

  • kommunutveckling och övergripande policyfrågor,
  • ekonomisk förvaltning,
  • personalpolitik och organisationsfrågor,
  • lednings- och samordningsfrågor,
  • näringslivsutveckling samt
  • information.

Läs mer om kommunledningsförvaltningen på sidorna om kommunens förvaltningar och nämnder.


Rubrik

Text

Rubrik

Text

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Maria Kvarnbäck