Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Kommuncenter 0526-190 00

kommun@stromstad.se

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens högsta politiska förvaltningsorgan. 

Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen av kommunens ekonomi och verksamhet.

Kommunstyrelsen sammanträder vanligen onsdagar kl 13:00-17:00, 15 dagar innan kommunfullmäktige har sina möten. Ärendena bereds av ett särskilt arbetsutskott, aktuella ärenden framgår av kommunstyrelsen ärendelistor.

Sammanträdestider

Kommunstyrelsens sammanträdestider hittar du nedan.

Sammanträdestider Länk till annan webbplats.

Kommunledningsförvaltningen

Under kommunstyrelsen finns en kommunledningsförvaltning. Denna leds av kommunchefen. Till förvaltningens uppgifter hör:

  • kommunutveckling och övergripande policyfrågor,
  • ekonomisk förvaltning,
  • personalpolitik och organisationsfrågor,
  • lednings- och samordningsfrågor,
  • kultur-, fritids- och folkhälsofrågor,
  • näringslivsutveckling,
  • information/kommunikation.

Läs mer om kommunledningsförvaltningen på sidorna om kommunens förvaltningar och nämnder.


Text

Text

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Maria Kvarnbäck