KONTAKT

Socialförvaltningen
sn@stromstad.se

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Detta kan du få hjälp med

Kommunens socialsekreterare är dörren in för dig som vill ha stöd och hjälp i fråga om missbruk. Bistånd ges i första hand genom den kommunala öppenvården. Här finns personal med särskilda kunskaper att utreda och behandla alkohol- och narkotikaberoende personer. Kontaktuppgifter hittar du till höger.

Så går utredningen till

Vi bedömer ditt behov av hjälp genom att du och din socialsekreterare träffas ett antal gånger för att prata om din situation. Samtalen fokuserar på ditt problem, hur du ser på dig själv och ditt hjälpbehov. Vi pratar också om hur din livssituation ser ut i fråga om arbete/sysselsättning, relationer med mera. Utredningen dokumenteras med dina synpunkter inkluderade. Allt sker i samförstånd med dig. Därefter görs en bedömning av ditt vårdbehov och vi rekommenderar en lämplig hjälpinsats. De insatser vi enas om sammanfattas i en vårdplan anpassad till dina behov. Vad hjälpen består av varierar därmed från person till person.

Socialtjänstens Resursteam

Resursteamet är en del av socialtjänstens Vuxenenhet. Vi arbetar med människor som har någon form av riskbruk, missbruk eller beroendeproblematik. Vårt arbete handlar om att erbjuda stöd när någon vill förändra sitt liv.

Vi arbetar i ett tätt samarbete med socialsekreterare på IFO vuxen. Det är i första hand genom dem vi får våra uppdrag. Vill du av någon anledning endast ha råd eller stöd i ett första skede, utan att ta kontakt med en socialsekreterare, kan vi erbjuda fem samtal. Självklart gäller sekretess så länge inte misstanke om barn far illa finns.

Vi kan bland annat erbjuda

  • Motiverande samtal (MI)
  • Återfallsprevention
  • 12-stegsbehandling
  • Haschprogrammet (HAP) Haschprogrammet för ungdomar (CPU)
  • Case management
  • Drogtester
  • Alkometertester
  • Anhörigstöd till människor som lever nära någon med ett beroende

Vi arbetar måndag - fredag 8 - 17
Boka tid för möte, kontakta behandlare i kolumnen till höger

Besöksadress:
Södra Bergsgatan 6A
452 30 Strömstad

Behandlingshem

I vissa fall när insatser inom kommunens regi inte räcker till, kan du bli beviljad vistelse på behandlingshem.

Lagen om vård av missbrukare

Om en person genom sitt missbruk utsätter sig själv eller någon närstående för allvarlig fara, men trots detta inte vill ha vård, är socialtjänsten skyldig att starta en utredning enligt LVM, Lagen om vård av missbrukare. Utredningen kan visa på behov av tvångsvård. Ett sådant beslut fattas av förvaltningsrätten där den som berörs alltid har ett offentligt biträde (jurist) som framför klientens uppfattning.

Kontakt

Individ- och familjeenheten (IFO)
Besöksadress: Surbrunnsgatan 13
452 37 Strömstad
0526-192 77 (kl. 9-12, 13-16)

Enhetschef:
Ulrika Reinholdsson
0526- 191 81 ulrika.reinholdsson@stromstad.se

Verksamhetschef IFO:
Anna Almén
0526-194 84
anna.almen@stromstad.se

Socialtjänstens resursteam
Besöksadress: Södra Bergsgatan 6A
452 30 Strömstad

Carolina Coster Psykiatrisjuksköterska
070-28 17 202

Pauline Ward
Behandlare
070-22 86 500

Susanne Stenlund
Behandlare
070-26 49 573

Anja Helland
Behandlare
070- 24 78 510

Kommuncenter
0526-190 00
kommuncenter@stromstad.se

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Viktor Strinning

SIDANSVARIG: Ulrika Reinholdsson