HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Tekniska förvaltningen

452 80 Strömstad
Telefon 0526-191 60
Växel 0526-190 00

Besöksadress:
Prästängsvägen 30
Fastigheten Mekanikern 1
Prästängen

Öppetider

måndag-fredag
Kl 8.00-12.00 samt 13.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till tn@stromstad.se eller ring oss på 0526-191 85.






Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)









Vattenskyddsområden

Rent vatten i naturen behövs för att vi ska ha ett hälsosamt dricksvatten i våra vattenkranar. Det kräver i sin tur att vi är rädda om våra vattentäkter. Därför finns vattenskyddsområden  runt samtliga kommunala vattentäkter.

Principen om ett hållbart samhälle och ett starkt miljöskydd har högsta prioritet i EU:s och Sveriges miljöarbete, därför har man genom lagar ställt krav på att våra vatten ska skyddas. Bland de viktigaste vattnen att skydda är de vi använder för att göra dricksvatten av. Detta gör man genom att bland annat inrätta vattenskyddsområden runt våra vattentäkter. Målet är att vi och kommande generationer ska erbjudas ett rent och hälsosamt vatten.

Kommunala vattenskyddsområden

Strömstads kommun har inrättat vattenskyddsområden runt de kommunala vattentäkterna. Hit hör sjön Färingen som är en ytvattentäkt samt de fyra grundvattentäkterna i Svinesund, Näsinge, Flåghult och på Koster.

För att skydda vattentäkterna finns särskilda regler för vad som får göras inom vattenskyddsområdet. Länsstyrelsen i Västra Götaland har fastställt vattenskyddsområdena med tillhörande skyddsföreskrifter som gäller sedan 2011-01-01.

kontakt

Tekniska förvaltningen
452 80 Strömstad
0526-191 60
tn@stromstad.se

Frågor om faktura/taxa/ägarbyte/
flyttanmälan

0526-191 60
tn@stromstad.se

Frågor om vattenkvalité
vattenkvalitet@
stromstad.se

Frågor om vattenmätare
vattenmatare@
stromstad.se

Journummer efter arbetstid
0526-191 50

Rubrik

Text

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2016-04-29, Lena M Sundberg

SIDANSVARIG: Jerry Johansson