MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun

452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12:00-13:00

Barn- och utbildning

Förvaltningskontoret
Klockaregatan 2

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12.00-13:00

Grundskolan exp 0526‑192 34
grundskolan@stromstad.se

Gymnasiet exp 0526‑195 00
gymnasiet@stromstad.se

Förskola, fritidshem 0526‑193 99
forskolafritidshem@stromstad.se

Kulturskolan 0526‑192 94
kulturskolan@stromstad.se

Vuxenutbildningen 0526‑195 00
vuxenutbildningen@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Fristående förskola Strömstad

Barn som pekar ut över havet.

Föräldrakooperativet Bofinken

Information om verksamheten kan du få om du ringer direkt till respektive förskola.

Är du intresserad av fristående förskola/fritidshem anger du det när du söker plats via kommunen som samordnar kön.

Kommunens tillsynsansvar fristående förskolor

Varje kommun har i uppdrag att genom tillsyn granska kvaliteten i fristående förskolors verksamhet. Barn- och utbildningsnämnden har ansvar för att kontrollera att den fristående verksamhet som är godkänd av Strömstads kommun lever upp till kraven.

Skollagen och läroplanen för förskolan gäller för såväl kommunala som fristående förskolor vilket innebär att alla barn ska garanteras en förskoleverksamhet med god kvalitet oavsett huvudman.

Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov samt utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Förskolan ska främja allsidiga kontakter, social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning.

I de fall verksamheten inte lever upp till detta är det en brist som huvudmannen måste åtgärda.

Kontakt

Besöksadress
Karlsgatan 52
452 32 Strömstad

Telefon
0526-121 18

Polarn: 070-240 07 54
Pysslingen: 070-240 07 04

Kontakt
info.bofinken@gmail.com


Rubrik

Text

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Tove Meyer

SIDANSVARIG: Martin Dalenius