Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Ny lag om tobaksfria nikotinprodukter den 1 augusti 2022

Från och med den 1 augusti 2022 måste detaljhandlare anmäla till kommunen att de säljer tobaksfria nikotinprodukter, till exempel vitt snus.

  • Du som bedriver handel med tobaksfria nikotinprodukter behöver anmäla detta till Strömstads kommun.
  • Tobaksfria nikotinprodukter får endast säljas till den som fyllt 18 år.
  • Den som säljer dessa produkter måste säkerställa att personen är över 18 år.
  • På försäljningsstället ska det finnas ett tydligt och synligt meddelande med information om förbud mot att sälja eller lämna ut tobaksfria nikotinprodukter till den som inte har fyllt 18 år.
  • Vid upprepad överträdelse av denna lag får kommunen förbjuda ytterligare försäljning av tobaksfria nikotinprodukter.

Med lagen kommer även nya bestämmelser för produktkraven. Produkter som tillverkats innan dessa produktkrav får fortsätta att säljas till och med 1 juli 2023.

Egenkontrollprogram

Du som bedriver detaljhandel med tobaksfria nikotinprodukter, ska utöva egenkontroll över försäljningen och hanteringen i övrigt av tobaksfria nikotinprodukter.

Egenkontrollprogrammet och de övriga uppgifter som behövs för kommunens och Folkhälsomyndighetens tillsyn ska bifogas din anmälan om försäljning.

Om ett fysiskt försäljningsställe inte finns ska detta istället göras i den kommun där företaget är registrerat. Om ni saknar en fysisk plats ska det istället anmälas till Folkhälsomyndigheten.

Till folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Åldersgräns

Tobaksfria nikotinprodukter får inte säljas eller på annat sätt lämnas ut till den som inte har fyllt 18 år. Den som lämnar ut en produkt ska säkerställa att personen har fyllt 18 år. Om det finns särskild anledning att tro att produkten har avsikt att lämnas över till någon som inte har fyllt 18 år, får den inte lämnas ut.

På försäljningsställen ska det finnas ett tydligt och klart synbart meddelande med information om förbudet mot att sälja eller lämna ut tobaksfria nikotinprodukter till den som inte har fyllt 18 år.

Kommunens befogenheter

Vid allvarliga eller upprepade överträdelser av denna lag får kommunen förbjuda den som bedriver detaljhandel med tobaksfria nikotinprodukter att fortsätta försäljningen eller, om förbud får anses vara en alltför ingripande åtgärd, meddela varning. Kommunens beslut gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet. Ett förbud får meddelas för en tid av högst sex månader.

Alla arvoden, taxor och avgifter - Strömstad (stromstad.se) Länk till annan webbplats.

Läs mer på folkhälsomyndighetens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Angelica Karlsson

SIDANSVARIG: Anna Sanglert