KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Brandskydd i serveringslokaler

För att få tillstånd att servera alkohol krävs, enligt alkohollagen, att både lokalen och verksamheten uppfyller krav på god brandsäkerhet. Det innebär att det byggnadstekniska brandskyddet ska vara anpassat för verksamheten samt att det bedrivs ett fungerande brandskyddsarbete.

Räddningstjänsten utgör en av flera remissinstanser vid ansökan om serveringstillstånd för alkohol. Räddningstjänsten bedömer om lokalen är lämplig ur brandsäkerhetssynpunkt. För att räddningstjänsten ska kunna yttra sig avseende lokalens lämplighet krävs dokumentation som styrker utformningen av brandskyddet i lokalen. Det kan bestå av en upprättad brandskyddsbeskrivning eller brandskyddsdokumentation med tillhörande brandskyddsritningar.

Beroende på lokalens storlek och komplexitet samt verksamhetens utformning ska ett anpassat och systematisk brandskyddsarbete bedrivas. Fråga din fastighetsägare om det finns en aktuell brandskyddsdokumentation eller brandskyddsbeskrivning.

Underlag som ska bifogas till ansökan

Nedanstående punkter redogör för vilken information som ska finnas med i ansökan. Dessutom kan det vara bra att kontrollera att det finns bygglov för aktuell verksamhet.

  • Personantal: Utgår från det högst förväntade personantalet. Antalet bör styrkas med beräkning utifrån lokalens förutsättningar.
  • Ritning över lokal: Skalenlig samt där möblering ingår. Dessutom ska utrymningsvägarnas placering och eventuella brandtekniska avskiljningar framgå. Även placering av släckutrustning och vägledande markering ska framgå.
  • Dörrar samt beslag: Slagriktning, nödbeslag och dörrhandtag ska beskrivas.
  • Tekniska installationer: Beskrivning av eventuella tekniska installationer så som brandlarm, nödbelysning eller vägledande markering.
  • Gasolhantering: Vid tillståndspliktig mängd ska det finnas giltigt tillstånd i enlighet med lag (SFS 2010:1011) om brandfarlig och explosiv vara.
  • Brandskyddskontroll: Godkänt protokoll avseende imkanaler ska redovisas.

Är ovanstående dokumentation gjord och bifogad i ansökan? Då kan räddningstjänsten ge klartecken till alkoholhandläggaren i kommunen.

Om gasol ska användas

Överskrider du tillståndspliktig mängd måste du göra en ansökan om tillstånd för hantering av brandfarlig vara. Läs mer på sidan om brandfarlig vara.


Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Isaksson

SIDANSVARIG: Ida Luther Wallin