Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Kommuncenter 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Vatten- och avloppsprojekt

Avspärrning på gata.

Tekniska kontorets vatten- och avloppsavdelningen (VA) försörjer Strömstads kommun med dricksvatten och omhändertagande av avlopp- och dagvatten. Vi jobbar kontinuerligt med större och mindre projekt i egen regi eller via entreprenad. För att kunna skapa hållbara lösningar jobbas det dagligen med drift, underhåll och utveckling i olika projekt.

Vi är i dag 26 personer på avdelningen med olika kompetenser. Fokus ligger på miljö, hälsa, hygien, kvalitet, kundservice, drift, process och kemi.

Driftstörningar

Information om driftstörningar i vattenleveransen meddelas via SMS och via tjänsten driftstörningar/servicemeddelanden.

Återställning efter grävningsarbete

Arbetet med att återställa beläggning efter grävning i gata, väg, gångbana samt övriga hårdgjorda ytor utförs av Skanska Asfalt Strömstad .

Före asfaltering kan påbörjas måste sand och grus sätta sig ordentligt så att underlaget blir så hårt som möjligt, brukar ta drygt en månad. Faktorer som vädret avgör också, är det för kalt går det inte att asfaltera.

Åtgärdsplan av gamla vatten- och avloppsrör

I Strömstads centrum finns det ledningar från 50-60-talet och äldre som är i dåligt skick. Förnyelsebehovet är pressande och viktigt för att kunna säkra en trygg
dricksvattenleverans och möta de hälso- och miljökrav som gäller idag.

Förnyelsebehovet uppskattas till ca vart 100-150:e år för nya ledningar. Äldre ledningar har inte samma kvalitet, utbytestakten uppskattas ligga mellan vart 50:e till vart 70:e år. Hållbarheten påverkas också av inträngande rötter och om marken rör på sig. Strömstads kommun har ca. 50 mil vatten- och avloppsledningar (22 mil vatten, 22 mil spillvatten och ca. 6 mil dagvatten).

Kontakt

Kommuncenter

Stadshuset,
Norra Bergsgatan 23.

0526-190 00
kommun@stromstad.se

Öppet vardagar:
8:00 - 12:00
13:00 - 16:30

Journummer efter arbetstid
0526-191 50

Text

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Jerry Johansson