KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Tomgångskörning

Att ha bilen på tomgång kan upplevas som störande och ger upphov till hälso- och miljöproblem. I Strömstads kommun är tomgångskörning i mer än en minut inte tillåten inom område med detaljplan.

Tomgångskörning ökar din bränsleförbrukning och dina avgasutsläpp vilket leder till ökade utsläpp av hälsoskadliga partiklar och cancerframkallande ämnen. Förbränning av fossila bränslen ger även utsläpp av försurande och övergödande ämnen samt ger upphov till klimatpåverkan.

Speciellt hälso- och miljöfarliga är avgaserna när motorn är kall och det sker en ofullständig förbränning. Under den kalla delen av året kan du med fördel använda motorvärmare. En uppvärmd motor drar mindre bränsle, minskar slitaget på motorn och ger lägre utsläpp.

Regler för tomgångskörning

En förbränningsmotor i stillastående motordrivet fordon får hållas i gång i högst en minut. Detta gäller inte:

  1. om trafikförhållandena föranlett fordonet att stanna, till exempel i trafikkö,
  2. om motorn hålls i gång för att – i den mån det behövs för fordonets ändamålsenliga brukande – driva annan anordning (på fordonet) än sådan som avser uppvärmning och kylning av kupé.

Omedelbart tomgångskörningsförbud gäller dock fordon som stannats vid järnvägsövergång, eller motsvarande.

Kontakt

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider Länk till annan webbplats.

Text

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Fredrik Werling