KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Diarium - postlista

Vi registrerar all post som kommer till oss varje dag i kommunens diarier. Nästan alla brev och handlingar som skickas till och från en kommun är allmänna och offentliga. Det innebär att alla kan läsa dem.

Varje förvaltning i kommunen har sitt eget diarium. Det är ett register där alla handlingar ska registreras. En handling innehåller information av något slag. Oftast är det brev, protokoll, beslutsunderlag och beslut. Men det kan också vara fakturor, bokföring, e-post, video- eller bandupptagningar. 

Om du vill ta del av handlingar är du välkommen att kontakta registratorn på respektive förvaltning Du kan även söka efter handlingar i diariet.

Vilka handlingar är allmänna?

Enligt lagen är en handling allmän när den kommit in till kommunen, när den förvaras där eller har upprättats där. Tjänstemännens interna arbetsmaterial är till exempel inte offentliga. 

Medborgare har rätt till insyn i all offentlig verksamhet

Enligt offentligthetsprincipen ska du som medborgare ha insyn och möjlighet att kontrollera hur förtroendevalda och tjänstemän sköter kommunen. Den ska främja ett fritt meningsutbyte och bidra till allsidig information. Det är en rättighet som är ett av de viktigaste inslagen i vårt demokratiska samhälle eftersom den också ger dig möjlighet att påverka kommunens verksamhet.

Vad är en sekretessbelagd handling?

En sekretessbelagd handling innehåller uppgifter som är sekretessbelagda enligt offentlighets- och sekretesslagen. De uppgifterna får inte lämnas ut och därför har du inte rätt att ta del av dem. Det kan till exempel handla om uppgifter om människors personliga förhållanden som kommer fram i ärenden som rör skola, förskola eller socialtjänst.

Läs mer om sekretessbelagda handlingar

Läs mer om offentlig handling

Kontakt

Kommunstyrelsen (KS) 
0526-196 78
ks@stromstad.se

Barn- och utbildningsnämnden (BUN)
0526-190 21
bun@stromstad.se

Miljö- och byggnämnden (MBN)
0526-190 00
mbn@stromstad.se

Socialnämnden(SN)
0526-191 55
sn@stromstad.se

Tekniska nämnden (TN)
0526-190 00
tn@stromstad.se

Offentlighetsprincipen

Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten och massmedierna ska ha insyn i myndigheternas verksamhet.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Maria Kvarnbäck