MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Förberedelser

Funderar du på att bygga om eller bygga till ditt hus? Ska du bygga nytt? Redan på idéstadiet är tankarna många och du kan behöva råd och tips innan du söker bygglov. 

Kommuncenter

I vårt Kommuncenter kan du få svar på allmänna frågor om bygglov, detaljplaner och ritningar.

Behövs bygglov?

Börja med att ta reda på om det du tänkt göra kräver bygglov eller inte. De flesta byggprojekt kräver lov.

I menyn hittar du fler sidor där du kan läsa om bygglov.

Råd och tips

Det är viktigt att ta hänsyn till omgivningen när du ska bygga så att det nya passar in och områdets karaktär inte förvanskas. Vi kan ge dig råd och tips om vad du bör tänka på.

Inom detaljplanelagt område

Om och hur du får bygga beror framför allt på vad som står i detaljplanen för området där du vill bygga. En detaljplan är det juridiska dokument som reglerar byggande och exploatering inom ett visst område. Detaljplanen reglerar bland annat byggrätten i området, det vill säga hur området får bebyggas, byggnadernas maxstorlek, maxhöjd, utseende och placering.

Utanför detaljplanelagt område

Utanför ett detaljplanelagt område finns ingen generell byggrätt för området. Det innebär att alla ansökningar om bygglov prövas enligt plan- och bygglagen tillsammans med kommunens översiktsplan och lokala förutsättningar på platsen.

Hur ansöker jag?

Här hittar du information och checklistor.

Blanketter och e-tjänster hittar du i under e-tjänster självservice.

Kontakt

Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se
Besök endast via bokningar.

Kommunväxeln har öppet:
08.00 - 12.00
13.00 - 16.30

Besöksadress
Kommuncenter
Norra Bergsgatan 23

Telefontid hos bygglovshandläggare:
08.30 - 09.30
(ej torsdagar)
0526-190 00

Rubrik

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Marita Lindhav

SIDANSVARIG: Elin Solvang