KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Barn- och utbildnings-förvaltningen
Klockaregatan 2
bun@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Odelsbergsskolan

Odelsbergsskolan

Odelsbergsskolan är belägen i ett lugnt bostadsområde nära idrottsplan, aktivitetshall och natursköna områden såsom Strömsdalen och Vattenstornsberget i centrala Strömstad.

Kommunens mål

Kommunens fokusområde för skolan är Lära för livet - alla skall lyckas i skolan, och vårt långsiktiga mål är att Strömstad år 2030 skall vara en förebild inom utbildning.

För att nå detta fokuserar vi på tre områden:
- Trygghet och studiero för alla elever.
- Likvärdighet i utbildning och bedömning mellan kommunens skolor.
- Ökat elevinflytande över utbildningen.

Om skolan

Odelsbergsskolan har cirka 350 elever från förskoleklass till årskurs 6.

Skolgårdarna erbjuder flertalet bollplaner, gungor, klätteredskap och lekytor. Vid den södra gården finns en scen för gemensamma aktiviteter. Fritidshemmet har en närbelägen villa som en avdelning för de äldre fritidsbarnen.

Vi är en skola i utveckling som har siktet inställt på att öka vår måluppfyllelse genom att tillsammans utveckla lärarnas samsyn och knyta ihop verksamheterna; Förskoleklass, skola 1 - 6 och fritidshem. Det finns ett härligt samarbetsklimat och en god vi-anda på skolan, där både elever och lärare har möjlighet att utvecklas. Vi arbetar med språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen samt organiserade rastaktiviteter för att främja elevernas hälsa och lärande.

På skolan arbetar närmare 50 personer totalt, lärare i grundskola, lärare i fritidshem, lärare förskoleklass, städ och kökspersonal. Vi har ett elevhälsateam med specialpedagog, speciallärare, skolkurator, skolsköterska, skolpsykolog. Skolan har en skolvärd och två rektorer.

Värdegrundsarbetet genomsyrar den dagliga verksamheten i mötet med varandra. En gång varje läsår firar vi Odelsbergsskolans dag med samarbetsövningar, utmaningar och lekar i tvärgrupper. Dansuppvisningar vid scenen är uppskattat av eleverna.

Fritidshemmet organiserar regelbundet aktiviteter tillsammans med andra fritidshem under läsåret. Då bjuder vi in alla fritidshem att vara med.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Cecilia Wikström Boman

SIDANSVARIG: Eva Stigberg