HJÄLPTJÄNSTER

MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun

452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12:00-13:00

Barn- och utbildning

Förvaltningskontoret
Klockaregatan 2

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12.00-13:00

Grundskolan exp 0526‑192 34
grundskolan@stromstad.se

Gymnasiet exp 0526‑195 00
gymnasiet@stromstad.se

Förskola, fritidshem 0526‑193 99
forskolafritidshem@stromstad.se

Kulturskolan 0526‑192 94
kulturskolan@stromstad.se

Vuxenutbildningen 0526‑195 00
vuxenutbildningen@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Odelsbergsskolan

Odelsbergsskolan

Folkhälsomyndighetens rekommendationer avseende Covid-19 för grundskolorna gäller fortfarande.
Läs mer på kommunens informationssida www.stromstad.se/coronalänk till annan webbplats

Odelsbergsskolan är belägen i ett lugnt bostadsområde nära idrottsplan, aktivitetshall och natursköna områden såsom Strömsdalen och Vattenstornsberget i centrala Strömstad.

Kommunens mål

Kommunens fokusområde för skolan är Lära för livet - alla skall lyckas i skolan, och vårt långsiktiga mål är att Strömstad år 2030 skall vara en förebild inom utbildning.

För att nå detta fokuserar vi på tre områden:
- Trygghet och studiero för alla elever.
- Likvärdighet i utbildning och bedömning mellan kommunens skolor.
- Ökat elevinflytande över utbildningen.

Om skolan

Odelsbergsskolan har cirka 350 elever från förskoleklass till årskurs 6.

Skolgårdarna erbjuder flertalet bollplaner, gungor, klätteredskap och lekytor. Vid den södra gården finns en scen för gemensamma aktiviteter. Fritidshemmet har en närbelägen villa som en avdelning för de äldre fritidsbarnen.

Vi är en skola i utveckling som har siktet inställt på att öka vår måluppfyllelse genom att tillsammans utveckla lärarnas samsyn och knyta ihop verksamheterna; Förskoleklass, skola 1 - 6 och fritidshem. Det finns ett härligt samarbetsklimat och en god vi-anda på skolan, där både elever och lärare har möjlighet att utvecklas. Vi arbetar med språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen samt organiserade rastaktiviteter för att främja elevernas hälsa och lärande.

På skolan arbetar närmare 50 personer totalt, lärare i grundskola, lärare i fritidshem, lärare förskoleklass, städ och kökspersonal. Vi har ett elevhälsateam med specialpedagog, speciallärare, skolkurator, skolsköterska, skolpsykolog. Skolan har en skolvärd och två rektorer.

Värdegrundsarbetet genomsyrar den dagliga verksamheten i mötet med varandra. En gång varje läsår firar vi Odelsbergsskolans dag med samarbetsövningar, utmaningar och lekar i tvärgrupper. Dansuppvisningar vid scenen är uppskattat av eleverna.

Fritidshemmet organiserar regelbundet aktiviteter tillsammans med andra fritidshem under läsåret. Då bjuder vi in alla fritidshem att vara med.

Odelsbergsskolan

Besöksadress

Besöksadress
Storgatan 16, Strömstad
Kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebook

Skolledning

Rektor årskurs F-3 samt fritidshem
Eva Stigberg
0526-195 14
eva.stigberg@stromstad.se

Rektor årskurs 4-6
Sissel Bjelkenborg
0526-194 37
sissel.bjelkenborg@stromstad.se

Service och stöd

Skolvärd
Bodil Blomberg
0526-192 43
bodil.blomberg@stromstad.se

Skolsköterska
Marie Goksöyr
072-083 13 10
marie.goksoyr@stromstad.se

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Cecilia Wikström Boman

SIDANSVARIG: Eva Stigberg