Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
kommun@stromstad.se
0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag 8.00 – 12.00 13.00 – 16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

*Vi återkommer till dig inom fyra arbetsdagar och meddelar att vi tagit emot din synpunkt. Efter ytterligare tio arbetsdagar meddelar vi vad vi tänker göra åt saken. För dig som valt att få svar via vanligt brev kan det ta ytterligare någon dag.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna

Vision 2030 - en framtidsresa

En attraktiv gränsregion och mötesplats vid havet. En internationell småstad med livskvalitet, natur och friluftsliv i världsklass. Det är visionen som vägleder Strömstads utveckling till 2030.

Vision 2030 är Kommunfullmäktiges vägvisning om hur Strömstads kommun ska utvecklas de närmaste åren. Etappmål och nämndernas egna mål styr mot visionen och dess övergripande mål om ökat antal invånare och fossiloberoende.

Till visionen har två långsiktiga mål kopplats:

 • Ett tillväxtmål där vi siktar mot att bli 15 000 invånare år 2030.
 • Ett miljömål där Strömstad en fossiloberoende kommun år 2030.

Etappmål 2023-2024

Särskilda etappmål för år 2023-2024 visar vägen mot Vision 2030 och dess övergripande mål. De fyra målområden som beslutats av kommunfullmäktige är:

1. Attraktivt att bo, besöka och verka i

Ett hållbart samhälle för invånarna i Strömstads kommun - i dag och i morgon.

Förväntat resultat:

 • Fler arbetstillfällen via ett breddat näringsliv och inom offentlig sektor.
 • Attraktiva och tillgängliga boende för invånarna i Strömstad.
 • Ett rikt kultur-, förenings- och fritidsutbud.

2. En erkänt bra utbildningsverksamhet

En utbildningsverksamhet med sikte på lärande för livet och att alla ska lyckas i skolan.

Förväntat resultat:

 • Ökad måluppfyllelse - Utbildning med höga resultat.
 • Upplevd nöjdhet bland barn, elever, vårdnadshavare och personal.
 • Fler vidareutbildar sig och fler söker till högre utbildning.
 • Fler behöriga och legitimerade lärare och förskollärare.

3. Stöd, omsorg och hemsjukvård av hög kvalitet

Goda resultat ska säkerställas för att skapa ett gott liv, hela livet, för invånarna i Strömstad.

Förväntat resultat:

 • Nöjda brukare, medarbetare och närstående.
 • Sänkta sjukskrivningstal och ökad frisknärvaro.
 • Ett ökat utbud av digitala tjänster.

4. En hållbar kommun

Säkra befintliga värden och goda, jämställda och jämlika livsvillkor, idag och för kommande generationer.

Förväntat resultat:

 • Social hållbarhet: God och jämlik folkhälsa och ökad delaktighet och medborgardialog.
 • Ekonomisk hållbarhet: En god ekonomisk hushållning för att fortsatt kunna utveckla vår kommun samt ökad andel hållbara upphandlingar.
 • Ekologisk hållbarhet: Tillgänglig natur med höga natur- och upplevelsevärden, en god bebyggd miljö med minskade fossila utsläpp.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Kvarnbäck

SIDANSVARIG: Maria Kvarnbäck