KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Barn- och utbildnings-förvaltningen
Klockaregatan 2
bun@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Skolkurator

Skolkurator är ett stöd till skolorna i deras elevhälsoarbete. Skolkuratorerna vänder sig till barn och ungdomar i åldrarna 6-19 år.

Elevhälsans skolkuratorer tillför psykosocial kompetens som stödjer det pedagogiska arbetet och den övergripande planeringen av elevhälsans arbete. Genomför utredande, rådgivande och stödjande samtal med enskilda elever.

Arbetet med barn/ungdomar kan bestå av

  • utredning/kartläggning av barnets/ungdomens behov och förutsättningar
  • riktade kortare insatser i form av samtal med barn/ungdom

Att arbeta indirekt via personal genom

  • handledning och konsultation till personal, som möter barn/ungdomar och vårdnadsahavare i svåra situationer
  • stöd till arbetslag och/eller enskilda i arbetsrelaterade frågor
  • utbildningsinsatser
  • utredning av kränkningsärende mellan vuxen/barn

Skolkurator har tystnadsplikt.

Kontakt

Enhetschef
Veronika Kvick
0526-193 22
veronica.kvick@stromstad.se

Skolkuratorer

Agnetha Brenevik
Telefon 0526-191 19
agnetha.brenevik@stromstad.se
- Mellegården skola
- Rossö skola

Susanne Hagen
Telefon 072-217 71 63
susanne.hagen@stromstad.se
- Valemyrskolan

Philippa Benson
Telefon 0526‑195 71
philippa.benson@stromstad.se
- Odelsbergsskolan
- Tjärnö skola

Anna-Lena Sandstedt
Telefon 0526‑191 96
anna‑lena.sandstedt@stromstad.se
- Bojarskolan

Anna Svensson
Telefon 0526-195 86
anna.svensson@stromstad.se
- Strömstad Gymnasium
- Skee skola

Anna Wetterlind Hustoft
Telefon 0526-191 93
anna.wetterlindhustoft@stromstad.se
- Strömstiernaskolan

Text

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Cecilia Wikström Boman

SIDANSVARIG: Veronika Kvick