Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun

452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12:00-13:00

Barn- och utbildning

Förvaltningskontoret
Klockaregatan 2

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12.00-13:00

För frågor angående våra verksamheter, kontakta kommuncenter

Kommuncenter
0526-190 00
kommuncenter@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Skolkurator

Skolkurator är ett stöd till skolorna i deras elevhälsoarbete. Skolkuratorerna vänder sig till barn och ungdomar i åldrarna 6-19 år.

Elevhälsans skolkuratorer tillför psykosocial kompetens som stödjer det pedagogiska arbetet och den övergripande planeringen av elevhälsans arbete. Genomför utredande, rådgivande och stödjande samtal med enskilda elever.

Arbetet med barn/ungdomar kan bestå av

  • utredning/kartläggning av barnets/ungdomens behov och förutsättningar
  • riktade kortare insatser i form av samtal med barn/ungdom

Att arbeta indirekt via personal genom

  • handledning och konsultation till personal, som möter barn/ungdomar och vårdnadsahavare i svåra situationer
  • stöd till arbetslag och/eller enskilda i arbetsrelaterade frågor
  • utbildningsinsatser
  • utredning av kränkningsärende mellan vuxen/barn

Skolkurator har tystnadsplikt.

Kontakt

Enhetschef
Torbjörn Brunström
0526-193 22
torbjorn.brunstrom@stromstad.se

Skolkurator
Agnetha Brenevik
Rossö, Mellegården
Telefon 0526-191 19
agnetha.brenevik@stromstad.se

Skolkurator
Marianne Wester
Gymnasiet, Valemyr, Koster
Telefon 0526‑194 13
marianne.wester@stromstad.se

Skolkurator
Philippa Benson
Odelsberg, Tjärnö
Telefon 0526‑195 71
philippa.benson@stromstad.se

Skolkurator
Anna-Lena Sandstedt
Bojar
Telefon 0526‑191 96
anna‑lena.sandstedt@stromstad.se

Skolkurator
Anna Svensson
Skee, Särskolan
Telefon 0526-195 86
anna.svensson@stromstad.se

Skolkurator
Anna Wetterlind Hustoft
Strömstierna
Telefon 0526-191 93
anna.wetterlindhustoft@stromstad.se

Text

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Cecilia Wikström Boman

SIDANSVARIG: Torbjörn Brunström