Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Kommuncenter 0526-190 00

kommun@stromstad.se

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Kvalitet och jämförelser inom socialtjänsten

Inom socialtjänsten arbetar vi systematiskt med att utveckla kvaliteten. Kvalitetsarbetet ska säkerställa att socialtjänsten bedriver ett kontinuerligt förbättringsarbete och utvecklar tjänster av god kvalitet.

Genom kvalitetsgarantier definierar vi vad du kan förvänta dig av en insats.

Inom socialtjänsten finns det flera resultat som presenteras för att man skall kunna följa kvaliteten. Resultat från brukarundersökningar, öppna jämförelser och nyckeltal analyseras för att vi skall kunna identifiera utvecklingsområden att arbeta vidare med.

I vårt kvalitetsarbete är det viktigt för oss att få veta dina synpunkter. Om du vill framföra klagomål, beröm eller komma med förslag på förbättringar kan du använda blanketten " Synpunkter och klagomål (Ris och Ros) eller gå in på Strömstad kommuns hemsida ”stromstad.se” under rubrik synpunkter och dialog.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: William Lindahl