Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
452 80 Strömstad
Kommuncenter 0526-190 00

kommun@stromstad.se

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Kultur- & fritidsbidrag till föreningar & arrangörer

Sister soul

Varje år kan kultur- och fritidsföreningar söka bidrag hos kommunen för sin verksamhet. Planerar din förening en konsert, kanske en fotbollscup eller föreläsning? Se vilka bidrag ni kan söka nedan.

Arrangörsbidrag - kulturföreningar och ideella arrangörer

Riktlinjer för vilka som kan erhålla bidrag går att läsa här till höger på sidan.

Strömstad kommun erbjuder också unga i kommunen att söka medel i ungdomspotten. Läs mer om den här! Länk till annan webbplats.

Arrangörsbidrag - fritidsföreningar

Arrangörsbidrag till fritidsföreningar kan sökas under hela året.

Startbidrag för ny förening

Som nyregistrerad förening i kommunen utgår 1000 kronor i startbidrag.

Kan sökas hela året.

Grund- och aktivitetsbidrag

Grundbidrag
Fördelas efter medlemsantalet efter ett grundbelopp/medlem. Helt belopp/medlem är 25:-.

Bidrag för medlemmar 3-20 år: 25kr/medlem

Bidrag för medlemmar 21 år och äldre: 12,50 kr/medlem
Medlem 1-50 ger halvt belopp/medlem. 12,50 kr
Medlem 51- ger ¼ belopp/medlem. 6,25 kr
Grundbeloppet beräknas på antalet betalande medlemmar föregående verksamhetsår.

Aktivitetsbidrag
Aktivitetsbidrag utgår med 10% av det statligt aktivitetsstöd föreningen erhållit under föregående år.
Grund- och aktivitetsbidrag - Ansökan senast den 31 maj

Bidrag till samlingslokaler

Bidrag kan sökas av en förening som driver en samlingslokal såsom en bygdegård eller hembygdsgård. I ansökan ska framgå vilka kostnader och intäkter föreningen har och årsredovisning ska bifogas. Det ska också framgå om föreningen ämnat göra ytterligare investeringar och förbättringar av fastigheten.

Kan sökas hela året

Bidrag till fritidsanläggningar

För de föreningar som driver sina egna anläggningar att klara sitt uppdrag.

Kan sökas hela året.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Marcus Palm