HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

måndag-fredag
Kl 8.00-16:30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommuncenter@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen ska hjälpa kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i dess styr- och ledningsuppgift

Kommunstyrelsens förvaltning utreder ärenden, som ska beslutas i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen, samordnar de övergripande och strategiska frågorna i kommunen, genomför projekt och uppdrag samt representerar kommunen och kommunledningen i olika sammanhang.

Kommunledningsförvaltningen har till uppgift att få hela den kommunala organisationen att arbeta för Kommunfullmäktiges antagna vision och övergripande mål samt stödja politikerna i deras arbete med demokratiutveckling.

Kommunledningsförvaltningen består av följande avdelningar:

  • Kommunikationsavdelningen
  • HR-avdelningen
  • Utvecklingsavdelningen
  • Ekonomiavdelningen, inklusive IT

KONTAKT

Kommunlednings-förvaltningen
452 80 Strömstad

0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Stadshuset
Norra Bergsgatan 23

Kommundirektör
Mats Brocker
0526-190 10
mats.brocker@stromstad.se


Gull-Britt Eide
0526-192 02
gull-britt.eide@stromstad.se


Ulf Björkman
0526-192 08
ulf.bjorkman@stromstad.se

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2019-09-03, Maj Gilberg

SIDANSVARIG: Maria Kvarnbäck