KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen ska hjälpa kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i dess styr- och ledningsuppgift

Kommunstyrelsens förvaltning utreder ärenden, som ska beslutas i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen, samordnar de övergripande och strategiska frågorna i kommunen, genomför projekt och uppdrag samt representerar kommunen och kommunledningen i olika sammanhang.

Kommunledningsförvaltningen har till uppgift att få hela den kommunala organisationen att arbeta för Kommunfullmäktiges antagna vision och övergripande mål samt stödja politikerna i deras arbete med demokratiutveckling. Här finns också kompetens som stödjer övriga förvaltningar och verksamheter i utförandet av deras uppdrag. Exempel är ekonomifunktioner, HR- och kommunikationsstöd samt it-stöd.

Kommunledningsförvaltningen består av följande avdelningar:

  • Avdelning för kansli och kommunikation
  • HR-avdelning
  • Utvecklingsavdelning
  • Ekonomiavdelning, inklusive IT-enhet

Kontakt

Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress:
Stadshuset
Norra Bergsgatan 23

Kommundirektör
Magnus Widén
0526-190 10
magnus.widen@stromstad.se

Gull-Britt Eide
0526-192 02
gull-britt.eide@stromstad.se


Ulf Björkman
0526-192 08
ulf.bjorkman@stromstad.se

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Maria Kvarnbäck