KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Registrera din vattenanläggning

En del dricksvattenanläggningar måste du registrera hos miljö- och byggförvaltningen.

De är följande:

  • Verksamhet med livsmedel exempelvis café, restaurang, butik, tillverkare med egen dricksvattenbrunn.
  • Skola eller äldreboende med egen dricksvattenbrunn.
  • Vattenförening som tillhandahåller mer än 10 m³ dricksvatten/dygn, försörjer fler än 50 personer eller har tydlig kommersiell verksamhet.

Exempel på en kommersiell verksamhet är, samfällighetsförening, camping, bio, hotell, vandrarhem eller en restaurang med egen dricksvattenbrunn och där dricksvattnet ingår i matlagningen eller försäljningen.

Du behöver inte registrera:

  • Små anläggningar som förbrukar mindre än 10 m3 dricksvatten/dygn eller försörjer färre än 50 personer.
  • Vattenförsörjning som kan jämställas med enskilt hushåll.
  • Anläggning som förser uthyrt fritidsboende för högst åtta gäster med dricksvatten.
  • Anläggning som förser uthyrt permanentboende i en- eller tvåfamiljshus med dricksvatten.
  • Anläggning som tillhandahåller dricksvatten i en bostadsrättsförening, där dricksvattnet enbart erbjuds medlemmarna.

Vad gäller för anläggningar som måste registreras?

För de anläggningar som måste registreras gäller Livsmedelsverkets föreskrift LIVSFS 2022:12. Det innebär bland annat att om problem med vattenkvaliteten uppkommer måste du snabbt informera berörda konsumenter, fastighetsägare och miljö-och byggförvaltningen. Du som producerar eller tillhandahåller dricksvattnet måste också omedelbart påbörja en utredning av orsaken till problemet.

Vad gäller för anläggningar som inte måste registreras?

Den som har eget vatten av en sådan liten omfattning att ingen registrering behövs är helt och hållet själv ansvarig för vattnet. Miljö- och byggförvaltningen bedriver inte tillsyn på dessa anläggningar.

Mer information om egenkontroll och provtagning

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Helena Cavalli-Björkman

SIDANSVARIG: Jerry Johansson