Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Så köper du en tomt

För att köpa en kommunal bostadstomt krävs att du står i den kommunala tomtkön, vilket du gör mot en årlig avgift. Här kan du läsa om hur köpet av en tomt går till och vad du som köpare ska göra när du köpt en tomt av kommunen.

Tomtkö

För att få köpa en tomt av Strömstads kommun krävs att du står i den kommunala tomtkön. För att få en plats i tomtkön betalar du in en årlig avgift till kommunen. Så snart ett nytt bostadsområde är klart, erbjuder vi tomterna till alla som står i tomtkön. Sökande får då möjlighet att göra en intresseanmälan på önskat område.

Om flera anmäler sig på samma tomt, erbjuds i första hand tomten till den som har lägst tomtkönummer. Tackar du nej till tomten, erbjuds tomten till nästa person i kön och så vidare.

Regler för tomtkön

Köpekontrakt och köpebrev

Mark- & exploateringsavdelningen på Strömstads kommun upprättar köpekontrakt och köpebrev. Du som köpare undertecknar kontrakten och skickar dem åter till kommunen.

Köpekontrakt Efter att köparen undertecknat köpekontraktet i två exemplar, skickas dessa tillbaka för att undertecknas av kommunen. Därefter skickas det ena köpekontraktet åter till köparen. Du betalar samtidigt in handpenning på tomten.

Köpebrev Köpeskillingen ska vara kommunen tillhanda på den överenskomna tillträdesdag som anges i köpekontraktet. När pengarna kommit in till kommunen skickas köpebrevet till dig för undertecknande på samma sätt som med köpekontraktet. Köpebrevet är en kvittens på inbetald köpeskilling och är nödvändigt för den lagfartsansökan som du själv ansöker om. 

Lagfart och inteckningar

För att trygga ditt köp av tomten och för att du som köpare rättsligt ska kunna nyttja din ägarställning, till exempel för att ta ut pantbrev som säkerhet för lån, krävs att du har lagfart i den aktuella fastigheten.

Ansökan om inskrivning av lagfarten i din nya bostadsfastighet ska ske inom tre månader efter att du fått köpebrevet. Du ansöker om lagfart hos Lantmäteriet Fastighetsinskrivningen, blankett finns på Lantmäteriets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Om du inte vill göra lagfartsansökan själv kan du fråga din bank om hjälp. Banken tar eventuellt ut en avgift utöver kostnaden för stämpelskatt och handläggning enligt Lantmäteriet/Division Fastighetsinskrivnings taxa.

Inteckningar (pantbrev) krävs för att fastigheten ska kunna belånas och dessa utfärdas genom beslut av Lantmäteriet Fastighetsinskrivningen. Själva panträtten inträder först när pantbrevet kommer till banken som säkerhet (pant) för en skuld. Din bank kan hjälpa till med ansökan om inteckning i fastigheten och för det tar banken ut en avgift. Därutöver tillkommer kostnader enligt Lantmäteriets taxa för inteckning.

För mer information om inskrivning av lagfart och inteckningar, kontakta Lantmäteriet.

Nybyggnadskarta

Vid köp av en tomt för småhus behövs detaljerade uppgifter om vad som gäller för till exempel anslutningspunkter för el-, vatten- och avloppsledningar. Denna information får du av kommunen på den så kallade nybyggnadskartan. Nybyggnadskartan utgör bland annat underlag för upprättande av den situationsplan som du behöver till din bygglovsansökan.

Kommunens plan- och kartavdelningen levererar nybyggnadskartan och debiterar dig enligt gällande taxa. När nybyggnadskartan är betald får du en nybyggnadskarta i original.

Bygglov

Både i skedet när du står i färd med att välja ett passande hus för tomten och när det är dags att ansöka om bygglov för drömhuset, är en kontakt med kommunens byggavdelning viktig. Där får du reda på vilka förutsättningar och regler som gäller för just din tomt och vilka handlingar som ska ingå i din bygglovsansökan.

Byggavdelningen tar ut avgifter för exempelvis:

Information om bygglov och tillstånd

Anslutning till vatten, spill- och dagvattennätet

För att få ansluta din fastighet till det kommunala vatten- och/eller avloppsnätet måste du göra en beställning till kommunen, en så kallad servisanmälan. VA- avdelningen behöver din servisanmälan senast 1 månad före vattnet och/eller avloppet ska vara inkopplat.

Finns inte redan förbindelsepunkt avsatt för tomten upprättar kommunen förbindelsepunkt till din fastighet, det vill säga gör det möjligt för dig att koppla på ledningarna från din tomt. I normalfallet är förbindelsepunkten belägen 0,5 meter utanför din tomtgräns, men undantag finns. Förbindelsepunkten utgör gränsen mellan ditt och kommunens ansvarsområde. Läge och höjd på ledningar i förbindelsepunkt finns redovisat på nybyggnadskartan.

Innan vattnet släpps på måste du som fastighetsägare förbereda så att en vattenmätare kan installeras genom att ordna en mätarplats. Du måste också betala en anslutningsavgift. Avgiften är en engångsavgift och varierar bland annat beroende på tomtytans storlek.

Mer information om anslutning till kommunalt vatten och avlopp hittar du här

Anslutning till elnät

Fortum AB ansvarar för elnätet inom Strömstads kommun. Du ansvarar själv för att anmäla om elanslutning.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Jeanette Johander

SIDANSVARIG: Linus Johnson