Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Kommuncenter 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)


Markägare ansvarar för eftersläckning och bevakning efter skogsbrand

Vid en eventuell skogsbrand är eftersläckning och bevakning av det eldhärjade området oerhört viktigt. När räddningsinsatsen är avslutad är det markägaren som har ansvaret för eftersläckning och bevakning. Här finns riktlinjer och råd till dig som markägare!

Efter en skogsbrand är marken är uttorkad och risken för uppblossande glödbränder är stor. Gnistor från glödbränder kan sprida sig ut i obrända eller upptorkade partier och där orsaka ny skogsbrand – speciellt om vinden ökar eller ändrar riktning.

När räddningsinsatsen är avslutad är det markägaren som har ansvaret för eftersläckning och bevakning. Det arbetet ska fortgå tills branden är helt släckt och området är säkrat. Eftersläckning kan ta lång tid. Det är markägarens ansvar att noggrant inventera och släcka pågående glödbränder som ofta syns som små rökar.

Arbetet är farligt och ska bedrivas med stor försiktighet. Träd vars rötter har brunnit av och torrträd som är delvis rötade kan falla utan ljud, men med stor kraft. Myrstackar och döda liggande träd kan glöda mycket länge liksom utdikade myrmarker.

Skogforsk har tagit fram information för markägare kring eftersläckning och bevakning vid skogsbrand som innehåller regler, checklistor och viktiga tips:

Riktlinje för bevakning av skogsbrand som riktar sig till markägare Länk till annan webbplats..

Skogforsk är det svenska skogsbrukets forskningsinstitut som är finansierat av skogsnäringen och staten.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Ida Luther Wallin