KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Alkohol- och serveringstillstånd

Du som vill servera starköl, vin, sprit och andra jästa alkoholdrycker måste ha serveringstillstånd.

Det finns flera olika typer av tillstånd. Vilket du behöver beror på var och under hur lång period du vill servera alkohol och också på hur din verksamhet ser ut. Förändringar i stadigvarande serveringstillstånd ska anmälas till miljö- och hälsoskyddsavdelningen, till exempel ändrade ägarförhållanden, serveringsyta eller förändrade öppettider.

Det finns fyra olika typer av serveringstillstånd:

  1. Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten
  2. Stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap
  3. Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten
  4. Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap

1. Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten

Den typ av serveringstillstånd som är aktuell för restauranger kallas stadigvarande. Ett stadigvarande tillstånd är ett tillstånd som varar tills vidare så länge som verksamheten uppfyller lagar, krav och regler för alkoholservering. I Strömstad kommun är serveringstiden normalt inom klockan 11.00-23.00.

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd via e-tjänsten:

2. Stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap

Catering? Festvåning? Om du ska sälja och servera alkohol till ett begränsat antal i förväg bestämda gäster behöver du ett serveringstillstånd. Tillståndet gäller till ett slutet sällskap, det betyder att de som kommer på festen ska vara bestämda i förväg och ha ett gemensamt intresse. Lokalen får alltså inte vara öppen för nya gäster under serveringen.

Du kan få ett stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap om du till exempel:

  • Har ett eget kök i en lokal där du lagar maten. Maten serveras sedan i en annan lokal till ett slutet sällskap. Lokalen som ska användas vid servering måste du anmäla till miljö- och hälsoskyddsavdelningen i förväg.
  • Har en festvåning som du hyr eller äger där du serverar tillredd mat från en meny som är bestämd i förväg.

Ansökan görs via e-tjänsten Alkohol- och serveringstillstånd - ansökan om stadigvarande serveringstillstånd:

3. Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten

Om du ska hålla ett arrangemang dit allmänheten får komma under en begränsad tid, kanske en konsert eller en festival, så behöver du ett tillfälligt serveringstillstånd för att få lov att sälja och servera alkohol. Du måste söka oavsett om du har ett tillstånd sedan tidigare eller inte. Du kan till exempel vara etablerad krögare som vid en festival vill servera alkohol på en annan plats än din restaurang. Utredningen går oftast snabbare om du redan har ett tillstånd.

Om arrangemanget ändras efter beviljat tillstånd

Ett serveringstillstånd gäller bara för dig som har fått det och för den mark, lokal eller det område som står i beslutet. Om arrangemanget, exempelvis festivalen, flyttas gäller inte tillståndet längre. Då måste du ansöka om ett nytt tillstånd.

4. Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap

Fest i föreningen? Personalfest? Om du ska sälja och servera alkohol till ett begränsat antal i förväg bestämda gäster behöver du serveringstillstånd till slutet sällskap. Tillståndet gäller till ett slutet sällskap, det betyder att de som kommer på festen ska vara bestämda i förväg och ha ett gemensamt intresse. Lokalen får alltså inte vara öppen för nya gäster under serveringen.

Serveringstillståndet kan vara aktuellt om du ska arrangera en personalfest, föreningsfest eller liknande vid ett enstaka tillfälle. Tillståndet innebär att du får servera vin, starköl och andra alkoholdrycker mot någon form av betalning.

Du som har ett serveringstillstånd ska betala en tillsynsavgift varje år. Här kan du se vad det kostar att ansöka om olika sorters serveringstillstånd eller ändra i ett tillstånd.

Alla arvoden, taxor och avgifter - Strömstad (stromstad.se) Länk till annan webbplats.

Den som söker serveringstillstånd kan vara antingen ett aktiebolag, handelsbolag eller kommanditbolag som har ett organisationsnummer. Det kan också vara en förening eller en enskild firma.

När du har lämnat in din ansökan eller anmälan gör miljö- och byggförvaltningen en bedömning om den är komplett. Utredningstiden för ett stadigvarande tillstånd är upp till tio veckor från det att du lämnat in en komplett ansökan. Saknas det handlingar kommer du att informeras om det. Tänk på att ditt ärende tar längre tid om du inte lämnar in en komplett ansökan eller anmälan från början.

Inför sommaren är det särskilt viktigt för restauranger att ansöka om utvidgad serveringsyta eller utökade öppettider i god tid.

I alkohollagen ställs många och tydliga krav på dig som söker serveringstillstånd. Du måste visa att du är lämplig att servera alkohol. Lämplig betyder bland annat att du sköter din ekonomi, inte har ett brottsligt förflutet och att du kan visa att du har tillräckliga kunskaper i alkohollagen Länk till annan webbplats.. Även lokalen ska uppfylla krav, bland annat på brandskydd Länk till annan webbplats. och ljudisolering Länk till annan webbplats..

Ett serveringstillstånd gäller bara för dig som har fått det och för den lokal som står i beslutet. Om verksamheten upphör eller flyttar gäller inte tillståndet längre. Om ägarförhållandena i bolaget förändras måste du anmäla det till miljö- och hälsoskyddsavdelningen.

Ansökan eller anmälan skickas in via våra e-tjänster, per e-post till mbn@stromstad.se eller per post till:

Strömstads kommun
Miljö- och byggnämnden
452 80 Strömstad

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Helena Cavalli-Björkman

SIDANSVARIG: Henrik Rörberg