KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Barn- och utbildnings-förvaltningen
Klockaregatan 2
bun@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Policy för elevers ledighet

Ledigheter

När det gäller ledighet för enskilda angelägenheter är det viktigt att den planeras in under lovdagar så långt det är möjligt. Detta för att inte förkorta elevens undervisningstid i onödan.

Vid ansökan om ledighet gör rektor/ansvarig pedagog en bedömning utifrån elevens hela skolsituation. Bedömningen ligger sedan till grund för om ledighet beviljas eller inte. Det innebär att skolan kan säga nej till ansökt ledighet. Omständigheter som kan ligga till grund för ledighet är

  • ledighetens längd,
  • elevens studiesituation,
  • möjligheterna att på olika sätt kompensera den förlorade undervisningen
  • hur angelägen ledigheten är för eleven.

Rektors beslut

Rektor kan bevilja en elev en kortare ledighet. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas.

Ansökan om ledighet skickas in via Vklass, senast två veckor innan önskat datum för ledighet.
Vklass -> Frånvaro och ledighet -> Ledighetsansökan

Författning

7 Kap. Skolplikt och rätt till utbildning

Ledighet

18 § En elev i en skolform som avses i 17 § får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas.

Rektorn beslutar om ledighet. Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut om ledighet som avser längre tid än tio dagar.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Cecilia Wikström Boman

SIDANSVARIG: Sara Arvenberg