KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Trafikregler och säkerhet

Strömstad arbetar ständigt med trafiksäkerhetsfrågorna. Vårt mål är att ingen ska behöva skadas eller dödas i trafiken.

I Sverige gäller de trafikregler som riksdagen beslutat om, men det finns även lokala trafikregler.

De flesta trafikregler som gäller på väg finns i trafikförordningen (SFS nr 1998:1276) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och i vägmärkesförordningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. I trafikförordningen beskrivs trafikreglerna och hur lokala trafikföreskrifter får införas. I vägmärkesförordningen finns allt om våra vägmärken och vad som gäller vid utmärkning på vägen.

Utanför vägar får man nästan aldrig köra. Reglerna för detta finns i terrängkörningslagen (SFS nr 1975:1313 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.) och terrängkörningsförordningen(1978:0594 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.).

Du kan få mer information om generella trafikregler på Transportstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Där står det om såväl stannande och parkering som om andra trafikregler.

Lokala trafikregler

I Strömstad beslutar kommunen genom tekniska nämnden om vilka lokala trafikföreskrifter som ska gälla. Alla lokala trafikföreskrifter hittar du på Svensk trafikföreskriftssamling Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Trafiksäkerhet

Det finns många åtgärder som kan bidra till en säkrare och tryggare trafikmiljö. Här några exempel:

Alla måste hjälpa till

För att skapa en säker trafikmiljö krävs att alla tar sitt ansvar. Kommunen kan inte med regler och fysiska åtgärder ensamt skapa en säker trafikmiljö. Alla har ansvar för säkerheten i trafiken. Och alla trafikanter måste ta ansvar för sin egen och andras säkerhet genom att hålla sig till de givna lagar och bestämmelser som finns. Det går inte att skylla på samhället när en olycka inträffar utan den enskilde trafikanten har alltid störst ansvar. Det är först när vi alla hjälps åt som en trafiksäker miljö kan skapas.

Ett av de stora trafiksäkerhetsproblemen är att man kör för fort. Ju högre hastighet desto större risk för trafikolyckor och desto svårare utgång av olyckan när den inträffar. En stor del av de åtgärder som utförs i gatumiljön är därför inriktade mot att få ned de höga hastigheterna. Det är viktigt att gator redan från början utformas så att de inbjuder till rätt hastighet. Att i efterhand bygga om en hel gata eller delar av gata kan ofta vara kostsamt och kräver omfattande insatser.

Åtgärder genom trafikregler

Förutom fysiska åtgärder i gatumiljön kan även lokala beslut fattas som kan bidra till en ökad trafiksäkerhet. Detta gäller till exempel beslut om hastighetsgränser inom tättbebyggt område. Åtgärder genom beslut om lokala trafikregler garanterar inte alltid en ökad trafiksäkerhet då det förutsätter att trafikanterna följer de regler som finns.

Hastighetsdämpande åtgärder

Det finns en mängd olika åtgärder som kan vidtas för att få ned hastigheten. Den kanske vanligaste metoden är sidoförskjutningar. Även kortare avsmalningar av körbanan kan användas för att sänka fordonens hastighet. Denna åtgärd används ofta för att underlätta for oskyddade trafikanter att korsa en gata.

Gupp kan användas för att sänka hastigheterna på sträckor med höga olycksrisker. Hastighetsmätningar visar att guppen är mycket effektiva hastighetsdämpare. En viktig egenskap hos guppen är att man genom att variera bredd, höjd och rampernas stigning kan skapa den hastighetsdämpning man vill ha. Gupp bör inte anläggas vid dåliga markförhållanden eller med stor andel tung trafik eftersom trafiken över guppen kan medföra vibrationer. Det finns även andra nackdelar med gupp.

Blomlådor fungerar som en signal och påminnelse till bilisterna att ta det lugnt och sänka hastigheten. Vill ni placera ut blomlådor på er gata finns det några allmänna regler som ni måste följa. Först och främst så måste ni söka tillstånd hos gatuavdelningen.

Läs mer om trafiksäkerheten på Trafikverkets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Conny Hansson