HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Socialförvaltningen
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

måndag-fredag
Kl 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till sn@stromstad.se eller ring växeln 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

*Vi återkommer till dig inom fyra arbetsdagar och meddelar att vi tagit emot din synpunkt. Efter ytterligare tio arbetsdagar meddelar vi vad vi tänker göra åt saken. För dig som valt att få svar via vanligt brev kan det ta ytterligare någon dag.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Fråga 1

Bostadsanpassning

Bostadsanpassningsbidrag är ett ekonomiskt bidrag som kommunen lämnar för anpassning av bostäder för personer med funktionsnedsättning.

Kommunen ansvarar för att handlägga och fatta beslut i ärende om bostadsanpassningsbidrag enligt lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag.

Kommuncenter

På Kommuncenter kan du boka tid för ett kort möte på 30 min med vår handläggare. Torsdagar, kl.10.00-11.45

Några av förutsättningarna för bostadsanpassningsbidrag:

Bostadsanpassningsbidrag lämnas till en person med funktionsnedsättning för anpassning av dennes permanentbostad. Bidrag lämnas endast om åtgärderna är nödvändiga för att bostaden ska vara ändamålsenlig för den sökande och det ska finnas ett direkt samband mellan åtgärden och funktionshindret. Anpassningsbehovet ska vara av långvarig eller bestående art. Bidrag lämnas inte om behovet kan tillgodoses med hjälpmedel. Bostadsanpassningsbidrag lämnas heller inte för åtgärder i vissa särskilda boenden.

Bostadsanpassningsbidrag lämnas endast för att anpassa fasta funktioner i och i anslutning till en bostad. Bidrag lämnas med belopp som motsvarar skälig kostnad för åtgärderna.

För att rätt till bostadsanpassningsbidrag ska kunna prövas behöver ansökan lämnas in till kommunen tillsammans med ett intyg från arbetsterapeut, läkare eller någon annan medicinskt sakkunnig. Om den som söker inte är ensam ägare till sin bostad behövs fastighetsägares/bostadsrättsförenings skriftliga medgivande. Medgivande kan även behöva inhämtas från eventuell nyttjanderättshavare. Mer detaljerad information, ansökningsblankett, blankett ägarmedgivande samt blankett nyttjanderättshavares medgivande finns här på hemsidan, i högerspalten.

Skicka din ansökan till:

Strömstad kommun
Socialförvaltningen
452 80 Strömstad

Beslut och praktiskt genomförande

Kommunen prövar ansökan. Beslut kan tas först när alla ansökningshandlingar inkommit. Handläggaren kontaktar dig och ni går då igenom och diskuterar de åtgärder som du ansökt bidrag för.

Får du bidraget beviljat kan du beställa den aktuella åtgärden. När åtgärderna är klara i ditt hem gör vi en slutbesiktning. Därefter betalas bidraget ut. Du ska själv betala fakturan från den entreprenör som utfört arbetet. Du meddelar också själv kommunens handläggare det konto dit bidraget ska föras in.

Vid avslag skickar vi beskedet i ett rekommenderat brev till dig. Vill du överklaga beslutet skickar du dina synpunkter om varför du anser att beslutet är felaktigt och vilken ändring du vill ha till oss inom tre veckor från det datum då du fick beslutet.

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2018-12-18, Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Lena Beltramin