Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Kommuncenter 0526-190 00

kommun@stromstad.se

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Företagsklimat

Flera olika undersökningar beskriver företagens utveckling och uppfattning om företagsklimatet. Här får du överblick över de viktigaste resultaten.

Svenskt näringslivs ranking av företagsklimatet

Branschorganisationen Svenskt Näringslivs rankar årligen företagsklimatet i Sveriges kommuner, resultatet presentras vanligen i september varje år. I 2020 års ranking gjorde kommunen en stor förflyttning och sjönk näst mest av Sveriges 290 kommuner till plats 232 (en minskning med 110 placeringar jämfört med 2019.

Enkäten ger vägledning om vilka förbättringsområden som där åtgärder kan behövas.

Läs mer om enkätundersökningen på Svenskt Näringslivs webb. Länk till annan webbplats.

Nyföretagarbarometern

NyföretagarCentrum tar varje år fram den då kallade Nyföretagarbarometern som rankar nyföretagande i Sveriges kommuner.

Strömstads kommun har i många år varit bland de kommuner där det startats flest nya företag. 2019 hade kommunen plats 14 som placering.

Till följd av pandemin och den därav stängda gränsen mot Norge blev kommunens placering väsentligt sämre. 2020 var kommunens placering 97 och 2021 var kommunens placering 133.

När nu gränsen mot Norge öppnats igen och pandemins effekter klingat av finns förhoppningen att kommunen återigen kan komma att nå en topplacering bland landets kommuner.

Antalet invånare som startar eget företag per 1000 invånare i kommunen uppgick till 5,7 under 2021.

Nyföretagarbarometern tas fram av NyföretagarCentrum i samverkan med Bolagsverket.

Insikt – en servicemätning

Insikt mäter företagens upplevelser av kommunens service i sin myndighetsutövning. Undersökningen genomförs av SKR. De myndighetsområden som omfattas är brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd. De serviceområden som mäts är information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

Rankingen 2021 (presenterad av SKR i maj 2022) gav kommunens myndighetsutövning ett gott betyg. Strömstads kommun hamnar på en fin 46:e plats bland landets 290 kommuner.

För mer information klicka in dig på länken:

Resultat från insiktsmätningen, Öppna jämförelser företagsklimat Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Jeanette Andersson

SIDANSVARIG: William Lindahl