Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun

452 80 Strömstad
Kommuncenter 0526-190 00

kommun@stromstad.se

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Barn- och utbildning

Förvaltningskontoret
Klockaregatan 2

Öppet 08.00 - 16.30
Lunch 12.00-13.00

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Trygghet och säkerhet

Skolkuratorerna

Samarbete tillsammans sker med förskola, specialpedagogerna i förskolan, elevhälsan, familjecentral, BVC, BMM, socialtjänst och BUP i frågor som rör barn och ungdomars psykiska och fysiska hälsa och utveckling. Elevhälsateam finns på kommunens alla skolor.
> Läs mer om olika stöd här

Generellt förbud för allmänheten att fotografera och filma i förskolor och skolor

Det finns barn/ungdomar i våra förskole- och skolverksamheter som lever under skyddad identitet.

Rektor har till ansvar att organisera verksamheten på sådant sätt att deras identitet inte röjs eller att det inte på annat sätt uppstår situationer som kan innebär fara för att deras identitet röjs. Den digitala utvecklingen parallellt med ett ökat användande av sociala medier där fotografier och filmer lätt kan laddas upp och spridas på nätet innebär en ökad risk för att en skyddad identitet röjs.

För att säkerställa att barn/ungdomar med skyddad identitet kan delta i förskole- och skolverksamheterna på samma sätt som alla andra har barn- och utbildningsförvaltningen infört ett generellt förbud för allmänheten att fotografera och filma.

Det innebär att det inte är tillåtet för allmänheten att fotografera eller filma i våra förskolor och skolor under verksamhetstid eller vid verksamheternas evenemang (exempelvis skolavslutningar, luciafirande eller andra uppträdande)

Förvaltningschef
Helene Evensen
0526-191 27
helene.evensen@stromstad.se

Text

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Cecilia Wikström Boman

SIDANSVARIG: Helene Evensen