Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Socialförvaltningen
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till sn@stromstad.se eller ring växeln 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

*Vi återkommer till dig inom fyra arbetsdagar och meddelar att vi tagit emot din synpunkt. Efter ytterligare tio arbetsdagar meddelar vi vad vi tänker göra åt saken. För dig som valt att få svar via vanligt brev kan det ta ytterligare någon dag.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Fråga 1

Stöd och hjälp

Akut behov av hjälp, oro och bekymmer kring barn, unga eller familjen är något vi alla kan råka ut för. Då är det bra att veta att samhället erbjuder hjälp och stöd.

Trygg och säker

I Sverige finns räddningstjänst och polis som hjälper till att göra samhället tryggt och säkert. Hamnar du mitt i en kris, hör meddelanden du inte kan tolka eller hör höga ljudsignaler, kan du alltid ringa nummer till krisinformationscentralen 113 13 för att få aktuell information.

Behöver du själv larma polis eller brandkår vid en allvarlig händelse ringer du 112.

Akut hjälp

Om du eller någon annan behöver hjälp i en akut situation finns hjälp och stöd dygnet runt. Under kontorstid kan du alltid nå tjänstemän på kommunen för akut hjälp. På andra tider finns hjälp att få via socialjouren.

  • Individ- och familjeomsorgen vid Strömstads kommun 0526-192 77
  • Socialjouren, efter 17.00 och helg, 0522-69 74 44

Behöver du sjukvårdshjälp, se information här (länk till sida om sjukvård)

Stöd till barn och unga

Hit kan du vända dig med frågor kring barn och unga.

Barn som far illa

Om du misstänker att ett barn eller ungdom far illa och behöver hjälp bör du kontakta kommunens socialtjänst.

  • Socialtjänst: Individ- och familjeomsorg, 0526- 192 77, 08.00-17.00
  • Socialjour: Efter 17.00 samt kvällar och helger 0522-69 74 44

Mer om barn som far illa och hur du gör en så kallad orosanmälan.

Stöd till familjen

På Familjecentralen vid Resurscentrum kan du prata och utbyta erfarenheter med andra föräldrar med barn i åldern 0–6 år. Här kan du få råd och stöd av erfaren personal. Till Öppna Förskolan är alla barn välkomna tillsammans med någon vuxen.

Familjerådgivning

Att leva tillsammans i en parrelation och i en familj innebär ibland utmaningar. Då kan familjerådgivningen vara ett alternativ för att hitta framkomliga vägar. Vi erbjuder.

Faderskap och föräldraskap

När en ogift kvinna föder ett barn ska det fastställas vem som är den andra föräldern. Detta för att säkra barnets ursprung samt rätten till försörjning och arv. Faderskap och föräldraskap fastställs av en handläggare på Socialförvaltningen.

Missbruk och beroende

Kommunens missbruksvård riktar sig till dig som fyllt 18 år och som överkonsumerar eller missbrukar alkohol, narkotika eller tabletter. Även anhöriga kan få stöd.

Stöd till hot- och våldsutsatta

Det är aldrig lätt att ta sig ur ett förhållande där misshandel sker. När synliga skador har läkt, sitter ärren på insidan kvar. För att orka gå vidare kan det behövas professionell hjälp.

Du kan få hjälp på:

Kvinnojouren Emelie 0526-104 88, 070-356 85 85, emelie.10488@telia.com

Brottsofferjouren 116 006
info@fyrbodal.boj.se

Socialtjänst vuxen 0526-192 77

Socialtjänst Barn och ungdom 0526-190 00

Hjälp i hemmet för sjuka och äldre

Kommunens vård- och omsorg erbjuder hjälp och service av många olika slag för att du ska kunna känna dig trygg hemma. Om du upplever att du behöver stöd och omsorg, kontakta kommunen för att undersöka om du kan få hjälp.

Kontakt

Kommuncenter
0526-190 00
kommuncenter@stromstad.se

Individ- och familjeomsorg                   Telefon 0526-192 77
(växel, kl. 9-12, 13-16)

Socialtjänst Vuxen 
reception 0526-192 77

Socialtjänst Barn och Ungdom
växel 0526-192 77

Kvinnojouren Emelie
Telefon 0526-104 88
Mobil 070-356 85 85
kv.j.emelie.10488@telia.com

Brottsofferjouren
Telefon 116 006
info@fyrbodal.boj.se
 

 

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Lena Beltramin

SIDANSVARIG: Pernilla Rivera