KONTAKT

Socialförvaltningen
sn@stromstad.se

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Stöd och hjälp

Akut behov av hjälp, oro och bekymmer kring barn, unga eller familjen är något vi alla kan råka ut för. Då är det bra att veta att samhället erbjuder hjälp och stöd.

Trygg och säker

I Sverige finns räddningstjänst och polis som hjälper till att göra samhället tryggt och säkert. Hamnar du mitt i en kris, hör meddelanden du inte kan tolka eller hör höga ljudsignaler, kan du alltid ringa nummer till krisinformationscentralen 113 13 för att få aktuell information.

Behöver du själv larma polis eller brandkår vid en allvarlig händelse ringer du 112.

Akut hjälp

Om du eller någon annan behöver hjälp i en akut situation finns hjälp och stöd dygnet runt. Under kontorstid kan du alltid nå tjänstemän på kommunen för akut hjälp. På andra tider finns hjälp att få via socialjouren.

  • Individ- och familjeomsorgen vid Strömstads kommun 0526-192 77
  • Socialjouren, efter 17.00 och helg, 0522-69 74 44

Behöver du sjukvårdshjälp, se information här: Sjukvårdshjälp Länk till annan webbplats.

Stöd och rådgivning

Om du misstänker att ett barn eller ungdom far illa och behöver hjälp bör du kontakta kommunens socialtjänst.

  • Socialtjänst: Individ- och familjeomsorg, 0526- 192 77, 08.00-17.00
  • Socialjour: Efter 17.00 samt kvällar och helger 0522-69 74 44

Mer om barn som far illa och hur du gör en så kallad orosanmälan.

På Familjecentralen vid Resurscentrum kan du prata och utbyta erfarenheter med andra föräldrar med barn i åldern 0–6 år. Här kan du få råd och stöd av erfaren personal. Till Öppna Förskolan är alla barn välkomna tillsammans med någon vuxen.

Att leva tillsammans i en parrelation och i en familj innebär ibland utmaningar. Då kan familjerådgivningen vara ett alternativ för att hitta framkomliga vägar. Vi erbjuder.

När en ogift kvinna föder ett barn ska det fastställas vem som är den andra föräldern. Detta för att säkra barnets ursprung samt rätten till försörjning och arv. Faderskap och föräldraskap fastställs av en handläggare på Socialförvaltningen.

Kommunens missbruksvård riktar sig till dig som fyllt 18 år och som överkonsumerar eller missbrukar alkohol, narkotika eller tabletter. Även anhöriga kan få stöd.
Missbruksvård

Det är aldrig lätt att ta sig ur ett förhållande där misshandel sker. När synliga skador har läkt, sitter ärren på insidan kvar. För att orka gå vidare kan det behövas professionell hjälp.

Du kan få hjälp på:

Kvinnojouren Emelie 0526-104 88, 070-356 85 85, emelie.10488@telia.com

Brottsofferjouren 116 006
info@fyrbodal.boj.se

Socialtjänst vuxen 0526-192 77

Socialtjänst Barn och ungdom 0526-190 00

Kommunens vård- och omsorg erbjuder hjälp och service av många olika slag för att du ska kunna känna dig trygg hemma. Om du upplever att du behöver stöd och omsorg, kontakta kommunen för att undersöka om du kan få hjälp.

Kontakt

Individ- och familjeenheten                  Telefon 0526-192 77
(kl. 9-12, 13-16)

Besöksadress
Surbrunnsgatan 13

Socialtjänst Vuxen 
reception 0526-192 77

Socialtjänst Barn och Ungdom
0526-192 77

Kvinnojouren Emelie
Telefon 0526-104 88
Mobil 070-356 85 85
kv.j.emelie.10488@telia.com

Brottsofferjouren
Telefon 116 006
info@fyrbodal.boj.se
 

 

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Pamela Olsén

SIDANSVARIG: Pernilla Rivera