KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Tillgänglighet

Ett tillgängligt samhälle är en tillgång för alla. Det ger människor möjlighet att delta i samhällsutvecklingen på lika villkor oavsett funktionsförmåga.

Tillgänglighet handlar om att kunna nå dit du vill nå. Du ska kunna ta dig till och från arbetet, besöka biblioteket eller att ta sig in på skolan där dina barn går. Om miljön är dåligt utformad kan det leda till problem för personer med olika funktionsnedsättningar, men även för den som har barnvagn, går på kryckor eller sitter i rullstol. Förbättrad tillgänglighet gynnar alla.

Strömstads kommun har som ett led i arbetet för ökad tillgänglighet anslutit sig till tillgänglighetsdatabasen som Västsvenska turistrådet administrerar. I databasen finns upplysningar om kommunens lokaler som kan vara viktig för dig som har svårt att höra, se, röra dig, tåla vissa ämnen eller bearbeta information.

Inventering av kommunens lokaler pågår och databasen uppdateras fortlöpande. Målet är att så många som möjligt av kommunens lokaler ska finnas med.

Kontakt

Irma Nordin
Folkhälsostrateg
0526-196 58
irma.nordin@stromstad.se

Tillgänglighetssamordnare
Jonas Andersson
0526-190 07
jonas.andersson@stromstad.se

Besöksadress: Stadshuset Norra Bergsgatan 23


Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Irma Nordin

SIDANSVARIG: Irma Nordin