Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Kommuncenter 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)


Solfångare och solceller

Solfångare och solcellspaneler, så kallade solenergianläggningar, kräver i vissa fall bygglov på byggnader inom detaljplanerat område.

Därför har vi som en av de första kommunerna i landet tagit beslut om att återöppna och ändra i detaljplaner där det finns hinder för installationer av solpaneler. Under 2023 inleds arbetet med att ändra 10 detaljplaner så att det blir bygglovsbefriat med solceller i dessa områden.
(Karta kommer inom kort vilka planer som ska ändras.)

Det har även tagits ett beslut om att halvera kostnaden för de som ändå tvingas söka bygglov för sina solfångare under tiden arbetet pågår. Därmed hoppas vi att fler söker trots bygglovsplikten.

Se kostnaden i taxedokumentet på sida 53 och 57. Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Bygglovspliktiga solfångare eller solceller

Följande kriterier gäller för bygglovsbefriade solfångare eller solceller:

  • De ska monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial
  • Det ska föja byggnades form
  • Det ska inte höja totalhöjden på taket
  • De får inte monteras på byggnader eller bebyggelseområde som är särskilt värdefulla
  • Aktuell detaljplan och gällade områdesbestämmelser måste följas

Kontakta oss på byggenheten för att få reda på vad som gäller i ditt fall.

Brandskydd

Du behöver även tänka på brandskyddet. Läs mer om våra rekommendationer.

Solkarta

Du kan med hjälp av Solkartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kolla upp hur mycket solenergi som landar just på ditt tak. Solkartan är framtagen för att underlätta för fastighetsägare som är intresserade av att installera en solenergianläggning. Du får en uppskattning av hur stor solinstrålningen är i genomsnitt per år på just din fastighet.

Kontakt

Kommuncenter
0526-190 00
kommuncenter@stromstad.se

Telefontid hos bygglovshandläggare:
08.30 - 09.30
(ej torsdagar)

Besök till bygglovshandläggare endast via bokning.

Besöksadress
Kommuncenter
Norra Bergsgatan 23

Text

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Ronny Andersson