MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Kommunalt dricksvatten

Strömstads kommun har fem vattenverk. Det största vattenverket finns i Strömstads tätort, mindre verk finns på Ekenäs, i Flåghult, Näsinge och i Svinesund. 

Datoriserad övervakning, regelbunden kontroll och provtagning skall ge bästa möjliga vatten till kommunens invånare. För att säkerställa kvaliteten på vårt dricksvatten analyseras vattenprover kontinuerligt enligt Statens Livsmedelsverks föreskrifter. 

Vattnets hårdhet

Vattnet har olika benämning utifrån sin hårdhet, det har betydelse bland annat när du doserar tvättmedel. Här får du en nyckel till de olika kategorierna hårdhet:

 • 0-2 ºdH -     Mycket mjukt
 • 2-5 ºdH -     Mjukt
 • 5-10 ºdH -   Medelhårt
 • 10-20 ºdH - Hårt
 • >20 ºdH -    Mycket hårt

Hårdheten på vattnet i Strömstad från våra olika vattenverk är:

 • Flåghult:      2,7 ºdH
 • Näsinge:     0,23 ºdH
 • Strömstad:  2,5 ºdH
 • Ekenäs:       2,6 ºdH
 • Svinesund:  4,1 ºdH

Vattenanalyser för utgående dricksvatten

SMS vid driftstörningar i vattenförsörjningen

Har vi ditt telefonnummer? Vatten- och avloppsavdelningen använder en SMS-tjänst vid driftstörningar som berör det kommunala nätet. Under hittar du information om tjänsten och hur du kan registrera önskat telefonnummer. 

Läs mer om SMS-tjänsten.

Vattnet smakar, luktar eller ser konstigt ut

 • Smak/lukt - Oftast brukar problemen bero på att omsättningen i fastighetens ledningar varit för låg. Åtgärd som brukar fungera är att spola kallvatten i alla kranar. Kan ta upp till 15-20 minuter. Vatten och dess smak är subjektivt och något som är väldigt individuellt. Personer som bott i kommunen i hela sitt liv, tycker vattnet smakar bra. Personer som är på besök eller bott på något annat ställe innan kan känna en annan lukt och smak på vattnet.
 • Konstig färg - Om ditt dricksvatten har en konstig färg kan det bero på arbete i ledningsnätet, läckage eller problem i din fastighet. Åtgärd som brukar fungera är att spola kallvatten i kranen närmast vattenintaget (tvättstuga eller källare). Kan ta upp till 15-20 minuter.

Nödvattenförsörjning

Tips till allmänheten, före och under nödvattenförsörjning.

 • Nödvattnet är till för dricksvatten, vi ansvarar inte för vatten till, exempelvis, toalettspolning.
 • VA-huvudmannen ansvarar för att ställa ut tankarna, men det är upp till varje medborgare att ha dunkar att hämta vatten i.
 • VA-huvudmannen ansvarar för att ställa ut tankar inom verksamhetsområdet, men inte för att varje enskild person får vatten levererat hem till sitt hushåll.
 • VA-huvudmannen är skyldig att förse alla abonnenter med dricksvatten för normal hushållsförbrukning, men garanterar inte ett visst tryck eller en viss vattenmängd per tidsenhet.
 • Vid vattenbrist är varje fastighetsägare skyldig att minska sin vattenförbrukning enligt VA-huvudmannens anvisningar.

Kontakt

Kommuncenter

Stadshuset,
Norra Bergsgatan 23.

0526-190 00
kommun@stromstad.se

Öppet vardagar:
8:00 - 12:00
13:00 - 16:30

Journummer efter arbetstid
0526-191 50

Rubrik

Text

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Jeanette Andersson

SIDANSVARIG: Jerry Johansson