KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Strömstads historia i korthet

2022 är det 350 år sedan Strömstad föddes som som stad. Jubilieumsåret ska förstås firas och Strömstads historia berättas. Ett sammandrag hittar du här.

Strömstad blev köping 1667 med syftet att hantera handeln från norra Bohuslän. När Bohuslän blev svenskt 1658 hamnade nämligen de viktigaste handelsplatserna på norsk sida av gränsen. En handelsplats och stad behövdes i norra Bohuslän, den närmaste svenska staden var på denna tid Uddevalla. Alltför långt bort med den tidens kommunikationer.

Strömstad grundades som stad 1672, och 1676 stadfäste Karl XI privilegierna. Strömstad var som befäst gränsstad en utsatt ort som drogs in i flera konflikter fram till 1815; bland annat fungerade staden som Karl XII:s högkvarter under kriget mot Norge 1716–1718.

År 1717 utsattes Strömstad för två anfall av en dansk flottstyrka under Tordenskjold. Trupper landsattes 8 juli men möttes av 1 800 svenskar under generalmajor Johan Giertta och kastades tillbaka. Den 3 augusti avslogs ett nytt anfall. En minnessten restes på platsen (Laholmen) 1917.

Strömstad hade cirka 300 invånare omkring 1750 men västkustens ”sillfiskeboom” gav en ekonomisk skjuts framåt. År 1805 hade folkmängden ökat till nära 1 100.

Sjöfart och fiske förblev centrala näringar för Strömstad genom 1800-talet; verksamheter och befolkning ökade dock i lägre takt än bland städer i allmänhet. Under 1900-talet fick handel och vissa tjänster allt större betydelse, liksom konservindustri samt mekaniska verkstäder.

Redan på 1780-talet framträdde Strömstad som havsbadort och har sedan dess fortsatt att vara en uppskattad bad- och semesterstad. Lokaliseringen vid riksgränsen till Norge har på olika präglat historien från 1600-talet fram till modern tid.

Från badort till internationell småstad

  • 1786 - Sveriges första varmbadhus invigs.
  • 1800-tal - två nya varmbadhus byggs ungefär där dagens badhus finns. Dåvarande kronprins Oscars (senare Oscar I) upprepade besök bidrar till att Strömstad blir en av landets mest populära badorter.
  • 1800-tal - sjöfartsstaden Strömstad växer fram och många fartyg i kusttrafiken har sin hemmahamn här. Kustfiske och småskalig redarverksamhet är viktiga näringar.
  • 1900-tal - handel och andra näringar får ökad betydelse, hit hör konservindustri samt mekaniska verkstäder. Företag som Elektrolux och Jyden har tillverkning här.
  • 2000-tal - Strömstad är fortsatt en uppskattad bad- och semesterstad. Läget nära norska gränsen gör besöksnäring och handel till stora näringar året runt. Flödet av människor, gods och idéer tur och retur över gränsen till Norge är stort och ger staden en internationell dimension. Paralellt ökar dragningskraften för natur och friluftsliv - här etableras 2009 Sveriges första marina nationalpark med friluftsliv i världsklass!

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Maria Kvarnbäck