KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Så kan du påverka

Plan- och bygglagen styr hur planprocessen ska genomföras. Du kan lämna synpunkter på ett planärende flera gånger under planeringsprocessen. Vid enkelt planförfarande hålls enbart samråd om förslag till detaljplan.

  • Samråd om förslag till planprogram, cirka 3 veckor. Avgör om platsen är lämplig för ändamålet. Här är det extra viktigt att ge synpunkter på förslaget, eftersom det är i ett tidigt skede och det finns goda möjligheter att arbeta om eller kanske lägga ned projektet.
  • Samråd om förslag till detaljplan, cirka 3-4 veckor. Avgör utformningsfrågor för området som antal våningar och internt vägnät.
  • Granskning av förslag till detaljplan, cirka 3-4 veckor. Du kan se om dina synpunkter blivit tillgodosedda, om inte har du nu en chans till att påverka.

Det är endast berörda sakägare som under samrådstiden, eller vid planer med normalt förfarande senast granskningstiden, lämnat in skriftliga synpunkter som har rätt att överklaga byggnadsnämndens/kommunfullmäktiges beslut.

I samrådsskedet

I samrådsskedet för planer med normalt förfarande kan du se förslaget i stadshusets entré och ibland på det bibliotek som ligger närmast aktuellt område. Utställningen kan ses av alla intresserade och vi annonserar den i dagspress. Under samrådstiden håller kommunen också ett informationsmöte dit vi kallar berörda markägare och ibland hyresgäster och företagare i området. För detaljplanerplaner med enkelt förfarande skickas handlingarna ut till sakägarna. Någon utställning eller informationsmöte hålls inte.

I granskningsskedet

I granskningsskedet kan du se förslaget i stadshusets entré och ibland på det bibliotek som ligger närmast aktuellt område. Utställningen kan ses av alla intresserade och vi annonserar den i dagspress.

Förslaget skickas ut

Vid samråd och granskning skickar vi förslaget till:

  • Berörda markägare 
  • Länsstyrelsen 
  • Trafikverket - om berörd 
  • Eventuell vägförening 
  • Lantmäterimyndigheten 
  • Räddningstjänsten 
  • Berörda förvaltningar 

Synpunkterna är beslutsunderlag för den fortsatta processen

Synpunkter som kommer in under samråd respektive granskning används som underlag för de politiska beslut som tas om ändringar och om hur det fortsatta arbetet ska bedrivas.

Synpunkter lämnas skriftligt

Vill du lämna synpunkter på ett förslag till planprogram eller detaljplan måste du göra det skriftligen under samråds- eller granskningstiden

Plan- och byggavdelningen
Strömstads kommun

Kontakt

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider Länk till annan webbplats.

Text

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Elin Solvang