KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Ett ärendes gång

Ett ärende börjar oftast med att en privatperson, en myndighet eller ett företag skickar något till kommunen. När ärendet kommer till kommunen behandlas det i olika steg.

Ett ärendes gång i korthet:

  1. Den post/e-post som kommer till kommunen kallas för inkommen handling. Handlingen kommer till kommunen från någon myndighet, företag, privatperson, från en tjänsteperson eller annan nämnd inom kommunen.
  2. Handlingen registreras i ett diarium. Handlingar som registreras i diariet blir då en allmän handling. Om handlingen tillhör ett befintligt ärende har det ett ärendenummer och finns redan registrerad i diariet. Varje nämnd har ett eget diarium.
  3. Ärendet bereds. Beredning av ärendet innebär att underlag för beslut tas fram. Om synpunkter på ärendet behövs från annan myndighet skickas ärendet på remiss. Ofta räcker det att tjänsteperson inom den egna nämnden bereder och lämnar yttrande i eller avslutar ärendet. Om det krävs ett politiskt beslut skriver tjänstepersonen en tjänsteskrivelse med ett förslag till beslut till aktuell nämnd.
  4. När ett ärende är färdigberett tas det upp på en föredragningslista till den politiska nämnden.
  5. Sammanträde hålls. Nämnden beslutar i ärendet och protokoll skrivs.
  6. Protokollet justeras.
  7. Beslutet skickas till berörda.
  8. Beslutet verkställs av berörd förvaltning.
  9. Ärendet avslutas och arkiveras.

Viktiga beslut fattas i kommunfullmäktige

Ibland skickas ett ärende vidare från kommunstyrelsen till kommunfullmäktige för beslut. I kommunfullmäktige fattas alla viktiga beslut som rör hela kommunen. Här tas till exempel om budgeten, kommunalskatten, kommunens översiktsplan samt eventuella förändringar av taxor och avgifter.

Lagar som styr

Kontakt

Kommunikationschef
Maria Kvarnbäck
0526-191 84
maria.kvarnback@stromstad.se

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Maria Kvarnbäck