KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Tillsyn

Vår tillsyn spelar en viktig roll för att uppnå syftet med lagstiftningen, att göra folkhälsan bättre. Genom tillsyn ser vi till att alla följer regelverket och till exempel inte har mer marknadsföring än vad som är tillåtet.

Kom ihåg!

  • Skylta att det är 18 års åldersgräns
  • Egenkontrollprogrammet ska passa din butik och kunna visas vid tillsyn
  • Använd en signeringslista för att visa att din personal får utbildning minst en gång per år
  • Säkerställ att produkterna har rätt märkning
  • Försäkra dig om att er marknadsföring är tillåten

Ni kommer att få besök minst en gång per år, då tittar vi på olika saker för att säkerställa att kraven uppfylls.

Ni ska ha skyltar som informerar om att åldersgränsen för att köpa tobak är 18 år. De ska vara i bra skick och placerade på lämpliga platser så att de syns. Ni kan utforma era egna, bara det är tydligt vad som gäller.

Syltar och dekaler kan beställas på Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vi kontrollerar att det finns ett aktuellt egenkontrollprogram som är anpassat efter er butik. Om ni säljer tobak på distans eller för avhämtning måste ert egenkontrollprogram innehålla information om hur ni säkerställer att kunden som tar emot varorna är över 18 år. Programmet ska innehålla de rutiner som er personal behöver för att veta vad de ska göra, och vem som har ansvar för vad.

Vid tillsyn kontrollerar vi även om det finns en signeringslista som visar att personalen regelbundet får utbildning om försäljningen. Det är viktigt att personalen är medveten om sitt ansvar. Genom signeringslistan kan du visa upp att din personal har fått information och utbildning. Din personal bör få utbildning minst en gång per år.

Vi kontrollerar också om förpackningarna med tobak har rätt märkning. Vill du veta mer om hur märkningen ska se ut så rekommenderar vi Folkhälsomyndighetens information om märkning- och förpackning av tobaksvaror. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Slutligen ser vi till att marknadsföringen av tobaksvaror följer gällande regler. Vi säkerställer att marknadsföringen sker på ett rättvist och ansvarsfullt sätt, dels för att skydda folkhälsan, dels för att konkurrensen inte ska snedvridas.

Vid inre tillsyn granskas företagets ekonomiska förhållanden samt lämpligheten hos ägare och personer med betydande inflytande (PBI). Detta görs ungefär en gång per år eller vid behov. Person med betydande inflytande är ett juridiskt begrepp och det är kommunen som bedömer vilka personer som är PBI i ett företag. Vid inre tillsyn så görs bland annat en kreditupplysning på personer som bedöms vara PBI. Om du är en PBI och har fått en avisering från SYNA kan det vara kommunen som gör en inre tillsyn av ett tobakstillstånd.

När vi har gjort klart en inre tillsyn får företaget ett tillsynsprotokoll på samma sätt som vid yttre tillsyn.

Vi får löpande information från ett kreditupplysningsföretag och det kommer en notis om ett bolag får försämrad kreditvärdighet. Det kan exempelvis hända om ett företag får en betalningsanmärkning. Om vi får en avisering om detta kan det hända att vi kontaktar er för att få klarhet i vad som hänt.

Tillsynsprotokoll är en viktig del av tillsynsprocessen. Efter genomförd tillsyn skickar vi ett tillsynsprotokoll via e-post. Syftet med protokollet är att informera dig om eventuella brister som har observerats under tillsynen och ge tydliga anvisningar om åtgärder som behöver vidtas.

I tillsynsprotokollet finnas en beskrivning av de brister som har upptäckts. Det kan exempelvis vara otillåten marknadsföring, otillräckligt egenkontrollprogram eller andra avvikelser från lagstadgade krav.

När du har åtgärdat bristerna är det viktigt att du dokumenterar förbättringarna på ett tydligt sätt. Detta kan du göra genom att skicka en beskrivning tillsammans med foto som visar de specifika förbättringar som genomförts. Detta hjälper oss att bedöma om åtgärderna är tillräckliga och om de uppfyller de lagstadgade kraven.

I händelse av återkommande eller allvarliga brister kan vi ha befogenhet att vidta ytterligare åtgärder för att se till att lagen följs. Det kan innebära att vi fattar beslut om sanktioner eller andra nödvändiga åtgärder för att säkerställa att bristerna åtgärdas och att rättssäkerheten upprätthålls. Kommunens befogenheter kan du läsa om här.

Det är svårt att enbart genom utseendet bedöma en ung persons ålder. Ett sätt att försäkra sig om att en person fyllt 18 år är att begära legitimation av alla som ser ut att kunna vara under 25 år. Kommunen genomför regelbundet kontrollköp vilket innebär att en person som är mellan 18 och 20 år försöker köpa en vara med 18 års åldersgräns utan att visa legitimation. Du får därefter en underrättelse om att kontrollköpet har genomförts och hur det har gått. Detta är ett bra sätt för dig att se om verksamhetens rutiner fungerar som de ska.

Om vi behöver komma tillbaka flera gånger på grund av att legitimation inte har begärts faktureras du den extra arbetstiden, vilket vanligtvis är två timmar. Då inleder vi också en dialog med dig och du får berätta vad ni gör för att stärka era rutiner. Om en kontrollköpare får köpa produkten så finns det risk för att en ungdom under 18 år också kommer att kunna handla i din butik.

Kontakt

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Anna Sanglert