Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)


Lokala klimatlöften 2022

Fortsatt övergång till fossiloberoende drivmedel, minskat matsvinn från kommunala kök och fokus på byggnaders klimatpåverkan. Det är några av de klimatlöften som i december 2021 skrevs under av kommunstyrelsen såsom Strömstads kommuns bidrag till den regionala kraftsamlingen ”Kommunernas klimatlöften”.

Kommunernas klimatlöften består av insatser på 20 områden. Det rör sig om områden där kommunen som organisation har rådighet och där insatserna ger stor utsläppsminskning. Arbetet samordnas av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen. Kommunen ansvarar för att de antagna klimatlöftena genomförs under 2022.

De flesta verksamheter och bolag har en viktig roll i genomförandet av de olika åtgärderna. Regionala aktörer kan på olika sätt stötta kommunerna i genomförandefasen, till exempel genom att ordna en workshop för de kommuner som antagit ett specifikt klimatlöfte.

Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen har formellt bjudit in alla kommuner att förnya sina löften inför 2022. Strömstads kommun har fått välja vilka och hur många löften vi vill anta och därefter genomföra under 2022.

Strömstad kommun har antagit följande av kommunernas klimatlöften inför 2022:

1. Vi har en laddplan för kommunen
3. Våra nya personbilar är klimatbonusbilar
7. Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i prioriterade upphandlingar
8. Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter
12. Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål
13. Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet och har mål
14. Vi genomför energieffektiviseringar
15. Vi bygger i trä
16. Vi installerar solenergi
18. Vi har en koldioxidbudget
19. Vi finansierar investeringar i egen verksamhet genom grön obligation
20. Vi arbetar aktivt med invånarnas engagemang för klimatet

Mer om det regionala arbetet, Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om Länk till annan webbplats.


Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Roland Kindslätt