Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Lokala klimatlöften

Fortsatt övergång till fossiloberoende drivmedel, minskat matsvinn från kommunala kök och fokus på byggnaders klimatpåverkan. Det är några av de klimatlöften som präglar arbetet mot fossiloberoende.

Kommunernas klimatlöften är en regional satsning och består av insatser eller löften på 20 områden. Alla områden där kommunen som organisation har rådighet och där insatser kan ge stor utsläppsminskning. Arbetet samordnas av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen. Kommunen ansvarar för att de antagna klimatlöftena genomförs.

De flesta verksamheter och bolag har en viktig roll i genomförandet. Regionala aktörer kan på olika sätt stötta kommunerna i genomförandet, till exempel genom att ordna en workshop för de kommuner som antagit ett specifikt klimatlöfte.

Strömstads kommun har fått välja vilka av de 20 regionala löften som ska ges prioritet. Följande tolv löften gäller för Strömstad:

 • Vi har en laddplan för kommunen
 • Våra nya personbilar är klimatbonusbilar
 • Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i prioriterade upphandlingar
 • Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter
 • Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål
 • Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet och har mål
 • Vi genomför energieffektiviseringar
 • Vi bygger i trä
 • Vi installerar solenergi
 • Vi har en koldioxidbudget
 • Vi finansierar investeringar i egen verksamhet genom grön obligation
 • Vi arbetar aktivt med invånarnas engagemang för klimatet.

I uppföljningen av löftena vid slutet av 2022 konstateras att fyra av löftena uppfyllts till fullo, medan arbete pågår med de övriga.

Mer om det regionala arbetet, Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om Länk till annan webbplats.


Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Kvarnbäck

SIDANSVARIG: Roland Kindslätt