KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Samarbete för Bohusbanan

Tio kommuner från Bohuslän och fem näringslivsorganisationer har gått samman för att arbeta för att utveckla Bohusbanan. 

Bohusbanan är viktig länk för hela Oslo - Göteborg - Köpenhamn området. Sträckan är en nationell angelägenhet. En förbättrad järnväg  möjliggör en regionförstoring för arbetsmarknaden mellan Köpenhamn och Oslo med 8 miljoner människor.

Arbetsmarknadsregioner som utvidgats med järnväg har uppvisats få högre produktivitet, högre lönesummor, är mindre konjunkturkänsliga, har lägre arbetslöshet. Det är dessutom i Bohuslän företagen finns, inte i glesbygden. Vårt samhälle måste spara på miljön, bli fossiloberoende och öka kollektivtrafiken! Besöksnäringen ökar kontinuerligt på västkusten, Bohuslän står för den största ökningen av besökare under 2018.

Vi vill kunna erbjuda ett miljövänligt resande till våra många besökare. Tåget ska komplettera andra trafikslag och vara konkurrenskraftigt med flyget. En målsättning som delas av såväl Västra Götalandsregionen, som av många kommuner.

Det är i Bohuslän som hamnar, mortorväg och närhet till flygplats finns. Ovanstående talar för att framtida utveckling av järnvägen mot Oslo bör läggas i Bohuslän där den totala befolkningen överstiger Dalslandsalternativets.


Kontakt

Michael Olsson
0526-193 70
michael.olsson@stromstad.se

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Michael Olsson